Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

37 Materiaal voor aanleg, onderhoud of verfraaiing van gedenktekens of begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van materiaal voor de aanleg, het onderhoud of de verfraaiing van gedenktekens of begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers.

Naar boven

37.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXIX, artikel 112).

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XII, Hoofdstuk 7, artikel 89).

Naar boven

37.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op goederen van ongeacht welke aard voor de aanleg, het onderhoud of de verfraaiing van begraafplaatsen, graven en gedenktekens voor oorlogsslachtoffers van derde landen die in het douanegebied van de Unie zijn begraven.
(artikel 112 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

37.3 Organisaties

De vrijstelling kan slechts worden verleend aan organisaties die van de douaneautoriteiten van de lidstaat waar zij zijn gevestigd toestemming hebben verkregen de goederen met vrijstelling in het vrije verkeer te brengen. De organisaties die in Nederland toestemming hebben verkregen zijn genoemd in bijlage XVI bij de Algemene douaneregeling.
(artikel 112 Verordening (EG) nr. 1186/2009, artikel 7:4, lid 10 en bijlage XVI van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

37.4 Attest of verklaring

Bij de aangifte voor het vrije verkeer moet een attest of verklaring van de toegelaten organisatie worden overgelegd. In bijlage 3 zijn enkele voorbeelden daarvan opgenomen.

Naar boven

37.5 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
(artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven