Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

10 Onderscheidingen, bekers, prijzen en soortgelijke voorwerpen

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van onderscheidingen, bekers, prijzen en soortgelijke voorwerpen.

Naar boven

10.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XVIII, artikel 81).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel IX, Hoofdstuk 1, artikel 58).

Naar boven

10.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op de volgende goederen zonder handelskarakter:

  1. onderscheidingen die regeringen van derde landen hebben verleend aan personen die hun normale verblijfplaats hebben in het douanegebied van de Unie;

  2. bekers, medailles en soortgelijke voorwerpen (zoals vazen, sierborden, kleine sculpturen en miniaturen) die voornamelijk een symbolisch karakter bezitten:

    • de goederen moeten in een derde land zijn verleend aan personen die hun normale verblijfplaats hebben in het douanegebied van de Unie. De goederen moeten door de personen zelf in het vrije verkeer worden gebracht;

    • de goederen moeten gratis door autoriteiten of personen die in een derde land zijn gevestigd worden aangeboden aan personen die hun normale verblijfplaats hebben in het douanegebied van de Unie. Er moet sprake zijn van eerbewijzen voor activiteiten die de personen hebben ontplooid op gebieden zoals kunsten, wetenschappen, sport, openbare dienstverlening of als bewijs van erkentelijkheid voor hun verdiensten ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis;

  3. prijzen, trofeeën en souvenirs met een symbolisch karakter en van geringe waarde die zijn bestemd om ter gelegenheid van zakenconferenties en dergelijke evenementen met een internationaal karakter gratis te worden uitgedeeld aan personen die hun normale verblijfplaats hebben in een derde land. Er mag geen sprake zijn van commerciële bijbedoelingen gelet op onder meer de aard en waarde.

Het begrip normale verblijfplaats is uiteengezet in paragraaf 1.4.
(artikel 81 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

10.3 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven