Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

13 Voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard ongeacht bestemming of gebruik

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard ongeacht de bestemming of het gebruik.

Naar boven

13.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 voor de in de bijlage I, onderdelen A en B, opgenomen voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke op culturele aard (Titel II, Hoofdstuk XI, artikel 42).

De vrijstelling van omzetbelasting is voor zover geldig voorzien in artikel 7:21 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting beperkt zicht tot de goederen genoemd in bijlage I, onderdeel B, Verordening (EG) nr. 1186/2009.
(artikel 7:21 Algemene douaneregeling)

Naar boven

13.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op de volgende goederen:

  • boeken, publicaties en documenten die zijn genoemd in bijlage 1, onderdeel A van Verordening (EG) nr. 1186/2009;

  • visueel en auditief materiaal van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard dat is bedoeld in bijlage 1, onderdeel B van Verordening (EG) nr. 1186/2009.

(artikel 42 en bijlage I, onderdelen A en B, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

13.3 Boeken, publicaties en documenten

De vrijstelling voor de boeken, publicaties en documenten die zijn genoemd in bijlage I, onderdeel A, Verordening (EG) nr. 1186/2009 kan ongeacht de bestemming of het gebruik worden verleend. Gelet op hun aard kunnen deze goederen in principe alleen worden aangewend voor opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele doeleinden.
(artikel 42 en bijlage I, onderdeel A, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

13.4 Visueel en auditief materiaal van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard

De vrijstelling voor het visueel en auditief materiaal van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard dat in bijlage I, onderdeel B, Verordening (EG) nr. 1186/2009 is bedoeld kan alleen worden verleend in het geval het door de organisatie van de Verenigde Naties of één van haar gespecialiseerde organisaties is geproduceerd. In paragraaf 14.3 is aangegeven wat onder materiaal van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard moet worden verstaan als ook welk materiaal als geprogrammeerd onderwijsmateriaal moet worden aangemerkt.
(artikel 42 en bijlage I, onderdeel B, Verordening (EG) nr. 1182/2009)

Naar boven

13.5 Gespecialiseerde organisaties Verenigde Naties

Als gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties kunnen onder meer worden genoemd:

  • Internationale Arbeidsorganisatie (Engelse benaming: International Labour Organization - I.L.O.; Franse benaming: Organisation Internationale du Travail - O.I.T.);

  • Voedsel- en Landbouworganisatie der Verenigde Naties (Engelse benaming: Food and Agriculture Organization of the United Nations - F.A.O.; Franse benaming: Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture);

  • Internationale Burgerlijke Luchtvaartorganisatie (Engelse benaming: International Civil Aviation Organization - I.C.A.O.; Franse benaming: Organisation de l'Aviation Civile Internationale - O.A.C.I.);

  • Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Engelse benaming: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO; Franse benaming: Organisation des Nations Unies pour l'Education, les Sciences et la Culture);

  • Internationale Monetaire Fonds (Engelse benaming: International Monetary Fund; Franse benaming: Fonds Monétaire International);

  • Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Engelse benaming: International Bank for Reconstruction and Development; Franse benaming: Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement);

  • Wereldgezondheidsorganisatie (Engelse benaming: World Health Organization; Franse benaming: Organisation Mondiale de la Santé);

  • Internationale Vereniging voor Verreberichtgeving (Engelse benaming: International Telecommunication Union; Franse benaming: Union Internationale des Télécommunications).

Naar boven

13.6 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting voor het brengen in het vrije verkeer van het visueel en auditief materiaal dat is bedoeld in bijlage I, onderdeel B, Verordening (EG) nr. 1186/2009 voor zover het materiaal door de organisatie van de Verenigde Naties of één van haar gespecialiseerde organisaties is geproduceerd.
(artikel 7:21 van de Algemene douaneregeling)

Bij het brengen in het vrije verkeer van de boeken, publicaties en documenten die zijn genoemd in bijlage I, onderdeel A, Verordening (EG) nr. 1186/2009 kan geen vrijstelling van omzetbelasting worden verleend.

Naar boven