Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

1.01.00 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

8 Ambtelijke werkzaamheden in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

8.1 Algemeen

De algemene taken die de douaneambtenaar moet uitvoeren bij invoer en uitvoer zijn beschreven in de onderdelen 13.00.00, Invoer en 20.00.00, Uitvoer, van dit Handboek. Taken die specifiek zijn voor landbouwgoederen, zijn in aparte onderdelen opgenomen.

Naar boven

8.2 Werkzaamheden bij invoer

In onderdeel 13.01.00 en 13.02.00 van dit Handboek staat informatie over de specifieke taken bij de invoer van landbouwgoederen.

Naar boven

8.3 Werkzaamheden bij uitvoer

In de onderdelen 20.01.00 tot en met 20.07.00 van dit Handboek, staat informatie over de specifieke taken bij de uitvoer van landbouwgoederen.

Naar boven

8.4 Diversen

In andere onderdelen van het Handboek Douane worden ook bijzonderheden gegeven over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. U vindt bijvoorbeeld informatie in onderdeel 23.00.00, Uitklaring en in onderdeel 36.00.00, Strafbepalingen.

Naar boven