Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

1 Inleiding

Dit deel van het Handboek bevat de specifieke bepalingen van de regeling passieve veredeling. De algemene bepalingen die gelden voor de bijzondere regelingen (waaronder passieve veredeling) vindt u in onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.
(artikel 5, lid 16 letter b DWU en artikel 210, letter d DWU)

Onder de regeling passieve veredeling kunnen Uniegoederen tijdelijk uit het douanegebied van de Unie worden uitgevoerd om te worden veredeld.
(artikel 259, lid 1 DWU)

Voorbeelden van deze veredelingshandelingen zijn bewerking, verwerking of herstelling van goederen. Het kan dan gaan om veredelingshandelingen die door hun complexiteit of productiemethode alleen in een derde land kunnen plaatsvinden, maar ook kunnen lagere loon- of productiekosten in dit derde land een rol spelen.

Het is ook toegestaan dat de veredelingshandelingen niet op het grondgebied van een derde land plaatsvinden, maar op zee buiten de 12 mijlszone (bijvoorbeeld het mengen van Uniegoederen en niet-Uniegoederen in een tanker).

Als de veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht, wordt het bedrag aan invoerrechten berekend op basis van de kosten van de buiten het douanegebied van de Unie verrichte veredeling. De Uniegoederen die bij de veredeling zijn gebruikt, worden bij de berekening van het bedrag aan invoerrechten dus niet in aanmerking genomen.

Als sprake is van gratis herstelling van goederen wordt onder bepaalde voorwaarden gehele vrijstelling van invoerrechten verleend.

Let op!

Een douaneschuld bij uitvoer ontstaat als goederen die aan uitvoerrechten zijn onderworpen, onder de regeling passieve veredeling worden geplaatst. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt aanvaard.
(artikel 81, lid 1 en lid 2 DWU)

Let op!

Als Uniegoederen worden geplaatst onder de regeling passieve veredeling zijn zowel de handelspolitieke maatregelen als de verboden en beperkingen die gelden bij uitvoer van toepassing.