Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

4 Uitsluiting van de regeling passieve veredeling

De regeling passieve veredeling is niet toegestaan in de volgende gevallen:

 1. De uitvoer van de goederen heeft een terugbetaling of kwijtschelding van invoerrechten tot gevolg.

  Wanneer goederen door de importeur zijn geweigerd omdat zij op het tijdstip van de vrijgave voor de regeling in het vrije verkeer brengen gebreken vertoonden of niet in overeenstemming waren met de bepalingen van het contract op grond waarvan zij waren ingevoerd kan in een aantal gevallen terugbetaling of kwijtschelding van de invoerrechten plaatsvinden.

  Een van de voorwaarden voor de terugbetaling of kwijtschelding is dat de goederen buiten het douanegebied van de Unie worden gebracht.

  (artikel 116, lid 1 letter b DWU en artikel 118 DWU)

 2. Als de goederen, voordat zij worden uitgevoerd, op grond van hun bijzondere bestemming met vrijstelling of een verlaagd invoerrecht in het vrije verkeer zijn gebracht, zolang de goederen de voorgeschreven bijzondere bestemming nog niet hebben gekregen. Als deze goederen echter een herstelling moeten ondergaan, dan is de regeling passieve veredeling wel toegestaan.

  Zie voor informatie over de regeling bijzondere bestemming onderdeel 17.00.00 van dit Handboek.

 3. De uitvoer van de goederen geeft aanleiding tot toekenning van restituties bij uitvoer.

 4. De uitvoer van de goederen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid geeft aanleiding tot toekenning van een financieel voordeel.

(artikel 259, lid 2 DWU)