Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

2 Veredelingshandelingen

2.1 Veredeling

De veredelingshandelingen die kunnen plaatsvinden onder de regeling passieve veredeling zijn:

 • de bewerking van goederen, met inbegrip van het monteren, het assembleren en het aanpassen ervan aan andere goederen;

 • de verwerking van goederen;

 • de vernietiging van goederen;

 • de herstelling van goederen, met inbegrip van revisie en afstelling.

(artikel 5, lid 37 DWU)

Naar boven

2.2 Bewerking van goederen

Voorbeeld

 • Het verven (veredelingshandeling) van geweven stoffen (Uniegoederen). De geverfde geweven stoffen zijn het veredelingsproduct.

 • Het beitsen (veredelingshandeling) van meubelen (Uniegoederen). De gebeitste meubelen zijn het veredelingsproduct.

Onder bewerking van goederen wordt ook begrepen het monteren, het assembleren en het aanpassen ervan aan andere goederen.
(artikel 5, lid 37 letter a DWU)

Voorbeeld

 • Het monteren van een GPS-zender (Uniegoederen) aan een container (veredelingsproduct).

 • Het assembleren (veredelingshandeling) van individuele computeronderdelen (Uniegoederen) tot een computer (veredelingsproduct).

 • Het aanbrengen (veredelingshandeling) van autobanden (Uniegoederen) aan een auto (veredelingsproduct).

Naar boven

2.3 Verwerking van goederen

Bij verwerking wordt een grondstof of een halffabricaat gebruikt om een eindproduct te vervaardigen.

Voorbeeld

 • Het stikken (veredelingshandeling) van stof (Uniegoederen) tot T-shirts (veredelingsproduct).

 • Het koken (verhandelingshandeling) van aardbeien (Uniegoederen) tot jam (veredelingsproduct)

 • Het weven (veredelingshandeling) van garens (Uniegoederen) tot een geweven stof (veredelingsproduct).

(artikel 5, lid 37 letter b DWU)

Naar boven

2.4 Vernietiging van goederen

Ook vernietiging is een veredelingshandeling. Uniegoederen kunnen onder de regeling passieve veredeling worden vernietigd.

(artikel 5, lid 37 letter c DWU)

Als het gaat om een vernietiging zonder resten en afval is passieve veredeling niet mogelijk. Er is dan namelijk geen veredelingsproduct dat in het vrije verkeer wordt gebracht. Als bij de vernietiging resten en afval ontstaan die in het vrije verkeer worden gebracht, kan een vergunning passieve veredeling worden verleend.

Voorbeeld

Textiel (Uniegoederen) wordt buiten het douanegebied van de Unie vernietigd (veredelingshandeling) waarbij de resten en afval (veredelingsproduct) in balen worden geperst en vervolgens in het vrije verkeer worden gebracht.

Naar boven

2.5 Herstelling van goederen

Onder herstelling van goederen wordt ook begrepen revisie en afstelling.
(artikel 5, lid 37 letter d DWU)

Voorbeeld

 • Het repareren (veredelingshandeling) van een horloge (Uniegoederen). Het gerepareerde horloge is het veredelingsproduct.

 • Het reviseren (veredelingshandeling) van een scheepsmotor (Uniegoederen). De gereviseerde motor is het veredelingsproduct.

 • Het kalibreren (veredelingshandeling) van meetapparatuur (Uniegoederen). De gekalibreerde meetapparatuur is het veredelingsproduct.

De tijdelijk uit te voeren goederen moeten daadwerkelijk kunnen worden hersteld. De regeling mag niet worden gebruikt om de technische specificaties van de goederen te verbeteren.

(artikel 243 GVo.DWU)

In bepaalde gevallen kunnen Uniegoederen die gebreken vertonen worden vervangen door niet-Uniegoederen (een zogenaamd vervangend product) in het kader van herstelling. Er is dan sprake van het gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer. Zie voor informatie over het systeem uitwisselingsverkeer hoofdstuk 7 van dit onderdeel.

Naar boven

2.6 Bij de productie gebruikte hulpmiddelen

Uniegoederen kunnen niet onder de regeling passieve veredeling worden geplaatst als zij dienen als productiehulpmiddel.

Productiehulpmiddelen zijn goederen die geen deel uitmaken van het vervaardigde veredelingsproduct, maar die de vervaardiging van het veredelingsproduct mogelijk maken en bijdragen aan de economische waarde van het veredelingsproduct.

Voorbeeld

 • Katalysatoren.

 • Remmende of versnellende middelen voor een chemische reactie.

Onder de regeling passieve veredeling kunnen alleen goederen worden geplaatst die daadwerkelijk worden veredeld en niet goederen die de vervaardiging van het veredelingsproduct mogelijk maken.
(artikel 259, lid 1 DWU)

Deze productiehulpmiddelen moeten onder de regeling uitvoer worden geplaatst. Als de productiehulpmiddelen niet tijdens het productieproces verloren gaan en terugkeren in de staat waarin zij werden uitgevoerd, dan kunnen deze mogelijk worden vrijgesteld van invoerrechten.

Zie voor de voorwaarden van vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen onderdeel 25.00.00 van dit Handboek.

Naar boven

2.7 Gebruikelijke behandelingen

Goederen die onder de regeling passieve veredeling zijn geplaatst, kunnen gebruikelijke behandelingen ondergaan:

 • om ze in goede staat te bewaren;

 • ter verbetering van de presentatie of handelskwaliteit; of

 • ter voorbereiding van de distributie of wederverkoop.

(artikel 220 DWU)

De toegestane gebruikelijke behandelingen zijn vastgesteld in bijlage 71-03 GVo.DWU.
(artikel 180 GVo.DWU)

Zie voor de lijst van de toegestane gebruikelijke behandelingen bijlage 1 van onderdeel 15.50.00 van dit Handboek.

In de vergunning passieve veredeling moet het soort gebruikelijke behandelingen worden vermeld en worden verwezen naar de relevante punten in bijlage 71-03 GVo.DWU.
(gegevenselement 7/5 bijlage A GVo.DWU)

De vergunninghouder moet in zijn administratie de gegevens over de gebruikelijke behandelingen vermelden en in voorkomend geval de nieuwe tariefindeling die uit deze gebruikelijke behandelingen voortvloeit.
(artikel 178, lid 1 letter g GVo.DWU)

Naar boven