Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

5 Veredelingsproducten en opbrengstpercentage

5.1 Veredelingsproducten

Veredelingsproducten zijn onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen die veredeld zijn.
(artikel 5, lid 30 DWU)

De onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen zijn Uniegoederen en de veredeling vindt plaats buiten het douanegebied van de Unie.

Voorbeeld

Stof uit Nederland wordt onder de regeling passieve veredeling geplaatst om te worden verwerkt tot T-shirts. De veredelingshandelingen vinden plaats in India. De T-shirts zijn dan het veredelingsproduct.

Naar boven

5.2 Opbrengstpercentage

Onder opbrengst wordt verstaan de hoeveelheid of het percentage veredelingsproducten verkregen bij de veredeling van een bepaalde hoeveelheid onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen. Het opbrengstpercentage en in voorkomend geval de wijze waarop het opbrengstpercentage wordt bepaald, wordt door de Douane vastgesteld in de vergunning. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijke omstandigheden waarin de veredeling geschiedt.
(artikel 5, lid 38 DWU en artikel 255 DWU)

Voorbeeld opbrengstpercentage 100%

Een scheepsmotor uit Nederland wordt onder de regeling passieve veredeling geplaatst om te worden gereviseerd. De veredelingshandelingen vinden plaats in Canada. De gereviseerde motor is dan het veredelingsproduct. Er is uiteraard geen verlies bij het reviseren van een motor.

Het opbrengstpercentage is 100%.

Als het opbrengstpercentage minder is dan 100% is sprake van verlies.

Voorbeeld 1 opbrengstpercentage minder dan 100%

Aardbeien uit Nederland worden onder de regeling passieve veredeling geplaatst om te worden verwerkt tot jam. De veredelingshandelingen vinden plaats in Marokko. De jam is dan het veredelingsproduct. De jam krijgt daarna een hittebehandeling om micro-organismen te doden.

Het verlies door verdamping in verband met de hittebehandeling is 3%.

Het opbrengstpercentage is 97%.

Voorbeeld 2 opbrengstpercentage minder dan 100%

Stof uit Nederland wordt onder de regeling passieve veredeling geplaatst om te worden verwerkt tot T-shirts. De veredelingshandelingen vinden plaats in India. De T-shirts zijn dan het veredelingsproduct.

De resten en afval zijn 10%. De resten en afval worden niet in het douanegebied van de Unie ingevoerd en in het vrije verkeer gebracht.

Het opbrengstpercentage is 90%.

Het opbrengstpercentage kan ook meer zijn dan 100%.

Voorbeeld opbrengstpercentage meer dan 100%

Planten uit Nederland worden onder de regeling passieve veredeling geplaatst om te worden gestekt. De veredelingshandelingen vinden plaats in Costa Rica. De stekken zijn het veredelingsproduct.

Elke plant ontwikkelt 5 stekken.

Het opbrengstpercentage is 500%.

De vergunninghouder moet in zijn administratie de gegevens over het opbrengstpercentage vermelden.
(artikel 178, lid 1 letter k GVo.DWU)

Naar boven