Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

9 Controle achteraf

Dit hoofdstuk behandelt de controle achteraf.

Naar boven

9.1 Algemeen

Het DWU geeft de mogelijkheid om na de vrijgave van de goederen tot een controle achteraf over te gaan van de aangifte, de handelsdocumenten en –gegevens aangaande de in- en uitvoertransacties ten aanzien van de betrokken goederen en aangaande de handelstransacties die later in verband met de goederen plaatsvinden of een onderzoek van de goederen over te gaan, wanneer deze nog kunnen worden aangebracht.

Een controle achteraf kan bijvoorbeeld bestaan uit een controle na de invoer (CNI), controle na de uitvoer (CNU) of een administratieve controle naar aanleiding van een aangifte of een aanvullende aangifte.
(artikel 48 DWU)

Naar boven

9.2 Procedures werkzaamheden van de Douane

9.2.1 Controle achteraf van de aangifte

De Douane heeft gekozen voor een systematische controle achteraf van aangiften. Het maakt onderdeel uit van de controlemix. In deze paragraaf vindt u de Controle Na de Invoer (CNI-controle), de Controle Na de Uitvoer (CNU-controle).

Controles achteraf vinden plaats aan de hand van:

 • handelsdocumenten, gegevens over de in- of uitvoertransacties

 • handelsdocumenten, gegevens over latere transacties

 • onderzoek van de goederen zolang ze daartoe nog de mogelijkheid hebben. Dat wil zeggen dat dit onderzoek niet meer kan zodra de goederen zijn weggevoerd.

Deze controles kunnen worden uitgeoefend bij:

 • de aangever

 • elke persoon die beroepshalve direct of indirect bij de transactie is betrokken (bijvoorbeeld importeur, exporteur, stuwadoor, vervoerder)

 • elke persoon die beroepshalve over de handelsdocumenten, handelsgegevens beschikt (bijvoorbeeld een bank)

Een controle achteraf kan aan het licht brengen dat er te weinig invoerrechten zijn geheven. In dat geval moet er achteraf geboekt worden (navordering). Dit is geregeld in artikel 105 DWU

Boeking achteraf kan alleen per aangifte. U kunt dus niet de resultaten van één of enkele aangiften omslaan over het geheel van aangiften.

Controle van de aanvullende aangifte

Zoals eerder vermeld, controleert de Douane systematisch achteraf.

De inschrijving in de administratie bij het aangifte doen door inschrijving in de administratie van de aangever moet worden gevolgd door een aanvullende aangifte.

De controle vindt plaats aan de hand van de administratie van de vergunninghouder. Controle van de aanvullende aangifte kan aan het licht brengen dat er te weinig rechten bij invoer zijn geheven. In dat geval moet er achteraf geboekt worden (navordering). Dit is geregeld in artikel 105 DWU.

Naar boven

9.3 Maatregelen

Na controle achteraf kan blijken dat de aangifte onjuist of onvolledig was. Dit moet rechtgezet worden. Dit kan leiden tot tal van acties van de Douane. Bijvoorbeeld:

 • de aangifte wordt gewijzigd voordat de verificatie beëindigd wordt

 • er wordt achteraf geboekt

 • er wordt terugbetaald (Terugbetaling, kwijtschelding van rechten, onderdeel 31.00.00 van dit Handboek)

 • een renseignement wordt uitgestuurd

 • het Centraal Bureau Statistiek wordt geïnformeerd

Naar boven