Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

31.00.00 Terugbetaling en kwijtschelding

1 Inleiding

Wanneer een belastingplichtige vindt dat hij te veel heffingen bij invoer of uitvoer heeft betaald, kan hij een verzoek om terugbetaling doen. In dit onderdeel van het Handboek staat beschreven hoe hij zo'n verzoek moet doen en hoe u het moet afhandelen.

Terugbetaling van rechten bij in- of uitvoer kan alleen worden verleend op basis van in wettelijke bepalingen omschreven gevallen. Het gaat dus om een limitatieve opsomming. Als voor een bepaald geval geen wettelijke basis bestaat, dan kunt u geen terugbetaling verlenen.

In het hoofdstuk 2 vindt u een algemene beschrijving van de indiening en de afhandeling van een verzoek om terugbetaling. In hoofdstuk 3 tot en met 8 vindt u meer specifieke informatie over de artikelen waarop de verzoeken om terugbetaling gebaseerd kunnen zijn. Het gaat hierbij om artikel 116 tot en met 120 van het DWU.