Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.20.00 Veiligheid

11 Bijlage 3 Schema

 

Naar boven

11.1 Toelichting op het schema

 1. Vraag of er een rapport van een gasmeting aanwezig is.
  LET OP! Er is geen wettelijk vastgestelde format voor een gasmeetrapport

 2. Hoort het rapport bij de container?
  Vergelijk het containernummer met het nummer in het rapport van de gasmeting

 3. Volgt controle binnen 2 uur na de meting.
  Controleer aan de hand van de tijd van de meting zoals opgenomen in het rapport.

 4. Voldoet het rapport aan de vereiste kenmerken?
  Voor de Douane moet een gasmeetrapport minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • de datum en het tijdstip van de gasmeting

  • de naam en de handtekening van de gasmeetdeskundige locatie waar is gemeten.

  • op welke gassen is gemeten (zie overzicht)

  • de in de meting vastgestelde waarden, aangegeven in cijfers (zie overzicht)

  • het containernummer

 5. Zijn de gemeten waarden lager of gelijk aan de grenswaarden?
  Zie voor de door de Douane gehanteerde grenswaarden van de diverse gassen het overzicht in Bijlage 1.

 6. . Het is niet noodzakelijk om op controle/loslocatie te meten als voldaan is aan de voorwaarde dat er bij de eerste meting geen toxische gassen zijn aangetroffen (dus ook niet beneden de grenswaarden). Indien er wel toxische gassen zijn aangetroffen (ook beneden de grenswaarden) dient er op controle/loslocatie (opnieuw) te worden gemeten.

  N.B. Indien de belanghebbende aantoonbaar in bezit is van een “Protocol Erkende Gasvrije Logistiek” is het niet noodzakelijk om voorafgaand aan de douanecontrole een gasmeetrapport te overleggen

Naar boven