Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.20.00 Veiligheid

14 Bijlage 6 Stappenplan gegaste containers -speurhondengeleiders

Stappenplan omgaan met gassen in containers voor speurhondengeleiders

Dit stappenplan gaat uit van situaties waarin geen gasmeetrapport is overlegd.

 • Informeer aan de hand van ladingspapieren waaruit de lading bestaat.
  Dit kan informatie opleveren met welke risico’s er rekening gehouden moet worden.

 • Inspecteer de container van buiten op lekken en\of andere aanwijzingen die duiden op dat er actief gas aan de container is toegevoegd zoals gevarenstickers, tape over deurrubbers of ventilatieopeningen.

 • Gebruik de door de dienst ter beschikking gestelde middelen voor een meting op de aanwezigheid van schadelijke gassen. Start altijd een meting op explosiegevaar (LEL meting) en de zuurstofmeting. Daarna dient tenminste gemeten te worden op de te verwachten toxische stoffen.

 • Bij overschrijding van de grenswaarden zijn er drie mogelijkheden:
  a. Explosiegevaar. Indien er explosiegevaar dreigt (vanaf 10 LEL) dient de afdeling gevaarlijke stoffen van het bedrijf waar de container zich bevindt, gewaarschuwd te worden. De controle wordt aangehouden tot de situatie veilig is. Handel hierbij naar bevinding van zaken.
  b. Ontgassen. De container wordt overgebracht naar de scan/douanecontroleloods (indien aanwezig) of een andere geschikte locatie waar de container eerst zal worden ontgast voordat de controle zal plaatsvinden.
  c. Ademlucht. Bij urgente redenen kan voor de controle gebruik gemaakt worden van ademlucht; zie stappenplan Ademlucht bijlage 7.

 • Indien na het openen, residuen van ontsmettingsmiddelen worden aangetroffen zoals zakjes met fosfine/fosforwaterstof (aluminiumfosfide) dient voor aanvang van de controle de belanghebbende zorg te dragen dat deze door een erkend bedrijf te wordt verwijderd.

 • Laat indien mogelijk de container eerst ventileren voor de container van binnen met een speurhond te inspecteren.