Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.03.00 Flora & Fauna

1 Inleiding

1.1 Doel voorschrift

Er zijn veel maatregelen vastgesteld om in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen tegen uitsterven door de internationale (illegale) handel. Zo is het bijvoorbeeld verboden om bepaalde dier- en plantensoorten binnen of buiten de Unie te brengen. De Douane heeft een taak bij het handhaven van de maatregelen die van toepassing zijn op de handel van in het wild levende dier- en plantensoorten tussen de Unie en derde landen. Dit voorschrift bevat instructies voor het uitvoeren van die taak.

Onderscheid beschermde en verboden soorten 
In dit voorschrift wordt bedoeld met:

  • beschermde soorten: alle soorten die beschermd zijn op basis van de CITES-overeenkomst, het Verdrag van Bern, het Verdrag van Bonn, de Zeehondenverordening, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

  • verboden soorten: alle soorten die verboden zijn op basis van de Wildklemverordening en de IUS-verordening.

Naar boven

1.2 Convenant

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de handhaving van de Omgevingswet (OW). De samenwerking tussen dit ministerie en het ministerie van Financiën is vastgelegd in een convenant. In bijlage 5 bij dit convenant is de samenwerking met LNV en de taak van de Douane voor het toezicht en de handhaving van de OW ten aanzien van flora en fauna uitgewerkt. Deze bijlage is in dit voorschrift uitgewerkt tot instructies.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

De Douane controleert op de naleving van de wetgeving over beschermde en verboden dier- en plantensoorten:

  • bij binnenbrengen in de Unie

  • bij het verlaten van de Unie (uitgaan)

  • bij het kiezen van een douanebestemming (bijvoorbeeld plaatsen onder een douaneregeling zoals uitvoer, opslag in een entrepot of extern douanevervoer).

Geen taak
De handhaving van de wetgeving over beschermde en verboden dier- en plantensoorten die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden, is geen taak van de Douane. Dit is een taak van andere handhavingsorganisaties.

Naar boven