Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.03.00 Flora & Fauna

10 Proces fysiek toezicht en werkzaamheden

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden van de Douane binnen het proces fysiek toezicht bij het verrichten van een fysieke controle of het nemen van monsters.

Naar boven

10.1 Veiligheid en gezondheid

Fysiek contact met dode of levende planten en dieren, producten van planten en dieren, eieren en nesten van dieren kan een gevaar opleveren voor de gezondheid. Raak ze niet aan als het niet nodig is en als u twijfelt of er gevaar bestaat. Gebruik altijd uw persoonlijke beschermingsmiddelen!

Handboek Douane, onderdeel 12.20.00 bevat aanwijzingen voor een veilige controle.

Naar boven

10.2 Fysieke controle en monstername

Als u opdracht krijgt een fysieke controle uit te voeren of monsters te nemen van het specimen:

 • voert u de controles uit die in de Plato opdracht staan

 • volgt u de instructies op die in de Plato opdracht staan

 • volgt u de instructies uit dit hoofdstuk

 • legt u uw bevindingen vast

  in de Plato opdracht

U voert de controle uit, waarbij u contact opneemt met de vraagbaak bij twijfel.

Naar boven

10.2.1 Dierenkwelling / dierenwelzijn

Bij de uitvoering van de controle kunt u te maken krijgen met levende dieren. Dit kan zijn op aangewezen Buitengrensinspectieposten voor veterinaire goederen, maar ook op andere plaatsen van binnenkomst, denk bijvoorbeeld aan gezelschapsdieren als reisbagage. Voor het vervoer, de verpakking en de handel in levende dieren gelden dierenwelzijnsregels op grond van de Wet dieren en het bij die wet horende Besluit houders van dieren.

De Douane heeft geen taak bij het toezicht op dierenwelzijn, maar bij zichtbare dierenkwelling maakt de Douane daarvan melding. Raadpleeg altijd de vraagbaak. De vraagbaak raadpleegt de NVWA, Divisie dier. Voorbeelden zijn levende vogeltjes verstopt in een plastic limonadefles of aantreffen van een onbeheerde verpakking met daarin levende dieren.

Bij aantreffen van levende dieren waarbij u overtreding van de dierenwelzijnsbepalingen vermoedt, handelt u als volgt:

 1. Stel de dieren veilig (denk daarbij aan uw eigen veiligheid).

 2. Neem contact op met de vraagbaak. De vraagbaak neemt vervolgens contact op met de NVWA op Schiphol, Divisie dier (telefoonnummer: 088 223 0488).

 3. NVWA Schiphol geeft de eerste instructie hoe te handelen en neemt de zaak binnen een half uur over en/of zorgt dat een andere instantie de zaak overneemt.

Naar boven

10.3 Controle van reizigersbagage

U schakelt een vraagbaak in als u tijdens de controle van de reizigersbagage vermoedt dat u te maken hebt met:

 • een beschermd of verboden dier, product, ei of nest van een beschermd of verboden dier

 • een beschermde of verboden plant, of een product van een beschermde of verboden

  plant

Schakel een vraagbaak ook in als u twijfelt over hoe te handelen of als sprake is van een onregelmatigheid. Eventuele onregelmatigheden handelt u op de voorgeschreven wijze af.

Naar boven

10.3.1 Certificaat van persoonlijke eigendom (CITES)

Als een reiziger een certificaat van persoonlijke eigendom (PET-certificate) overlegt voor een levend dier, verricht u de volgende werkzaamheden:

 1. Controleer en behandel het PET-certificaat op de voorgeschreven wijze bij binnenbrengen in de Unie of (weder-)uitvoer.

 2. Controleer het vastgehechte identificatieplaatje, de pootring, de manchet of de tatoeage.

 3. Controleer de onderhuids aangebracht microchiptransponder met de op uw unit beschikbare uitleesapparatuur.

Naar boven

10.3.2 Documenten voor persoonlijke bezittingen

Als een reiziger een document overlegt voor een specimen van een beschermde dier- of plantensoort genoemd in de bijlagen van de Basisverordening dat onder persoonlijk bezittingen valt bij binnenbrengen in de Unie of bij (weder-)uitvoer, verricht u de volgende werkzaamheden:

 1. Controleer en behandel een document voor persoonlijke bezittingen op de voorgeschreven wijze bij binnenbrengen in de Unie of (weder-) uitvoer.

Naar boven

10.4 Post-, pakket- en koerierszendingen

U Schakelt een vraagbaak in als u tijdens de controle van Post-, pakket- en koerierszendingen vermoedt dat u te maken hebt met:

 • een beschermd dier, product, ei of nest van een beschermd dier

 • een beschermde plant, of een product van een beschermde plant

Schakel ook een vraagbaak in als u twijfelt over hoe te handelen of als sprake is van een onregelmatigheid. Eventuele onregelmatigheden handelt u op de voorgeschreven wijze af.

Naar boven

10.4.1 Oosterse producten met eventuele medische werking

Regelmatig treft de Douane traditionele Chinese, Indiase (Ayurvedische) en andere vormen van traditionele medicijnen en kruidenmengsels, levende slangen, andere reptielen en insecten en producten van dieren aan in post-, pakket- en koerierszendingen. Dat kunnen beschermde dieren of planten zijn of producten van beschermde dieren of planten. Schakel in dat geval dus altijd de vraagbaak in. Eventuele onregelmatigheden handelt u op de voorgeschreven wijze af.

Naar boven

10.5 Ambulant Toezicht

Bij fysieke controles in het kader van ambulant of mobiel toezicht kunt u zendingen aantreffen van:

 • een beschermd of verboden dier, product, ei of nest van een beschermd of verboden dier

 • een beschermde of verboden plant, of een product van een beschermde of verboden plant

Het vervoer en voorhanden hebben van deze dieren, planten, producten eieren en nesten is verboden, tenzij een uitzondering van toepassing is. Dat kan worden aangetoond met documenten. Als de dieren, planten, producten, eieren en nesten vanuit een derde land binnen de Unie zijn gebracht moeten de documenten op de voorgeschreven wijze zijn behandeld.

Controle van vervoermiddelen, zeeschepen en vliegtuigen

Schenk tijdens de controle van een schip of vliegtuig (aircraftsearching) speciale aandacht aan de mogelijke smokkel van beschermde levende of dode dier- of plantensoorten, producten van die soorten of eieren of nesten van die diersoorten. Als u vermoedt dat u te maken hebt met beschermde specimens, schakel dan de vraagbaak in. Raak zeker geen (opgezette) dieren aan! Betreed geen besloten ruimten waar dieren gehuisvest zijn!

Afhandelen onregelmatigheden

U schakelt altijd de vraagbaak in als u onregelmatigheden tegenkomt bij controle van beschermde levende of dode dier- of plantensoorten, producten van die soorten of eieren of nesten van die diersoorten en deze goederen onder douanetoezicht staan. Eventuele onregelmatigheden handelt u op de voorgeschreven wijze af.

Geen taak bij goederen in het vrije verkeer: handelen bij vermoeden van een strafbaar feit vrij verkeer

U schakelt de vraagbaak in als u tijdens een controle een "redelijk vermoeden van enig strafbaar feit" krijgt waarbij beschermde dier- en plantensoorten, producten van die soorten of eieren of nesten van die diersoorten zijn betrokken en deze goederen zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden. Als de vraagbaak uw vermoeden bevestigt, neemt u contact op met uw BFC-CA-er. Deze functionaris kan besluiten aangifte te doen (WvSv, artikel 161) en na overleg met het Functioneel Parket (Officier van Justitie) besluiten om de specimens voor onderzoek over te dragen aan de NVWA, Divisie plant. U neemt geen goederen in beslag.

Als het voor u, als niet-expert, niet onmiddellijk duidelijk is dat er vervoer van vermoedelijk (illegale) beschermde of verboden dier- en plantensoorten plaatsvindt, dan treedt u niet op. In deze gevallen laat u de goederen hun weg vervolgen.

Naar boven