Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

6 Afgekeurde fytosanitaire zendingen

6.1 Wederuitvoeren of vernietigen

Als de keuringsdienst een fytosanitaire zending afkeurt, kunnen zij eisen dat:

  1. de zending wordt teruggestuurd naar het land van oorsprong.

  2. de zending buiten het grondgebied van de Unie wordt gebracht.

  3. de zending wordt vernietigd.

Als de zending wordt teruggestuurd naar het land van oorsprong of een ander land buiten de Unie, moet deze wederuitvoer plaatsvinden onder de douaneregeling douanevervoer.

Het douanetoezicht op het vernietigen van een zending kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. Vernietiging op initiatief van de douaneautoriteiten (DWU, artikel 197) volgens procedure van het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00, hoofdstuk 2. Deze procedure kan alleen worden gebruikt indien de keuringsdienst of NVWA aan de belanghebbende de verplichting oplegt om de zending te vernietigen.

  2. Vernietiging niet op initiatief van de douaneautoriteiten moet plaats vinden onder de bijzondere regeling Actieve veredeling (DWU, artikel 210).

Ad a) Vernietiging op initiatief van de douaneautoriteiten

Zodra de NVWA of de keuringsdienst besluit dat de zending daadwerkelijk moet worden vernietigd, dient de importeur hiervoor een schriftelijk en door hem ondertekend verzoek in bij de Douane. Zoals beschreven in de procedure van het Handboek Douane, onderdeel 22.00.00, hoofdstuk 2.

Ad b) Bijzondere regeling Actieve veredeling

Deze regeling moet worden gebruikt indien de NVWA of de keuringsdienst de belanghebbende de keuze geeft om de zending te vernietigen of terug te sturen naar het land van oorsprong of een ander land buiten de Unie te brengen. In dit geval maakt de belanghebbende gebruik van de procedure zoals beschreven in het handboek Douane 16.00.00, hoofdstuk 7 (Actieve veredeling).

Hierbij dient het volgende in acht te worden genomen. In de aangifte vermeld de aangever in vak '44’ van het ‘Enig Document’ de bijzondere vermeldingscode 90003. In het bijbehorende tekstveld moet het nummer van het Europees Fytosanitair Vervoersdocument worden vermeld.

Schema Controleproces na fytosanitaire afkeuring

 

Naar boven