Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.02.00 Kernenergiewet

9 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

De Douane heeft een algemene geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3). De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

De Douane levert, op verzoek van de ANVS, aan de ANVS gegevens uit databestanden over

  • het binnenbrengen van goederen in de Unie,

  • het brengen van niet-Unie goederen in het vrije verkeer van de Unie,

  • het uitvoeren en het uitgaan van goederen uit de Unie van onder de Kew vallende goederen.

In de bijlage 1 Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming van het convenant tussen de ministeries van I en W, FIN en de ZBO ANVS is opgenomen welke informatie de Douane aan de ANVS verstrekt en op welke wijze dat plaatsvindt.

Meer informatie over het gebruik van gegevensuitwisseling vindt u in onderdeel 8 van de bijlage 1 en in bijlage 2 ‘Gegevensuitwisseling’ van het convenant.

Naar boven

9.1 ANVS

ANVS

Bezoekadres:

Postadres:

Koningskade 4

Postbus 16001

2596 AA DEN HAAG

2500 BA DEN HAAG

Voor SPOEDEISENDE MELDINGEN
Binnen kantooruren tel: (088) 48 90 500
Buiten kantooruren tel: (070) 38 32 425

Contact via Meldingsformulier

Naar boven