Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

15 Bijlage 1 Lijst 1-stoffen

Deze lijst omvat de volgende goederen:

CAS: Registratienummer van de Chemical Abstracts Service

   

1 A. Giftige stoffen  1)

CAS nr.

 1. 1. O-Alkyl (< Cl0 incl. cycloalkyl) alkyl(Me, Et, n-Pr of i-Pr)

  fosfonfluoridaten bijv.

  • Sarin: O-Isopropylmethylfosfonfluoridaat

  • Soman: O-Pinacolylmethylfosfonfluoridaat

(107-44-8)

(96-64-0)

 1. 2. O-Alkyl (< C10, incl. cycloalkyl) N, N-dialkyl-(Me, Et, n-Pr of i-Pr) fosforamidocyanidaten bijv.

  Tabun: O-Ethyl N, N-dimethylfosforamidocyanidaat

(77-81-6)

 1. 3. O-Alkyl (H of < C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl-(Me, Et, n-Pr of i- Pr)aminoethylalkyl-(Me, Et, n-Pr

  of

  i-Pr)fosfonthiolaten en overeenkomstige gealkyleerde of geprotoneerde zouten bijv.

  VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethylmethylfosfonthiolaat

(50782-69-9)

2B. Voorlopers

CAS nr.

 1. 4. Zwavelmosterdgassen:

  • 2-chloorethylchloormethylsulfide

  • Mosterdgas: Bis(2-chloorethyl)sulfide

  • Bis(2-chloorethylthio)methaan

  • Sesquimosterdgas: 1, 2-Bis(2-chloorethylthio)ethaan

  • 1, 3-Bis(2-chloorethylthio)-n-propaan

  • 1, 4-Bis(2-chloorethylthio)-n-butaan

  • 1, 5-Bis(2-chloorethylthio)-n-pentaan

  • Bis(2-chloorethylthiomethyl)ether

  • O-Mosterdgas: Bis(2-chloorethylthioethyl)ether

(2625-76-5)

(505-60-2)

(63869-13-6)

(3563-36-8)

(63905-10-2)

(142868-93-7)

(142868-94-8)

(63918-90-1)

(63918-89-8)

 1. 5. Lewisieten:

  • Lewisiet 1: 2-Chloorvinyldichloorarsine

  • Lewisiet 2: Bis(2-chloorvinyl)chloorarsine

  • Lewisiet 3: Tris(2-chloorvinyl)arsine

(541-25-3)

(40334-69-8)

(40334-70-1)

 1. 6. Stikstofmosterd gassen

  • HN1: Bis(2-chloorethyl)ethylamine

  • HN2: Bis(2-chloorethyl)methylamine

  • HN3: Tris(2-chloorethyl)amine

(538-07-8)

(51 -75-2)

(555-77-1)

 1. 7. Saxitoxine

(35523-89-8)

 1. 8. Ricine

(9009-86-3)

 1. 9. Alkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr)fosfondifluoriden bijv.

  DF: Methylfosfondifluoride

(676-99-3)

 1. 10. O-Alkyl (H of <C10, incl. cycloalkyl) 0-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr of i- Pr)aminoethylalkyl-(Me, Et, n-Pr of i-Pr)fosfonieten en overeenkomstige gealkyleerde of geprotoneerde zouten bijv.

  QL: O-Ethyl 0-2-diisopropylaminoethylmethylfosfoniet

(57856-11-8)

 1. 11. Chloorsarin: O-Isopropylmethylfosfonchloridaat

(1445-76-7)

 1. 12. Chloorsoman: O-Pinacolylmethylfosfonchloridaat

(7040-57-5)

Noot 1: Wanneer wordt verwezen naar groepen gedialkyleerde chemische stoffen, gevolgd door een lijst van alkylgroepen tussen haakjes, worden alle chemische stoffen die mogelijk zijn in alle mogelijke combinaties van tussen haakjes genoemde alkylgroepen, beschouwd als opgenomen in de desbetreffende Lijst, voor zover zij niet expliciet daarvan worden uitgezonderd. Een nadere uitwerking van deze lijsten is te vinden in het "Handbook on Chemicals" van de OPCW ( www.opcw.org)