Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

14 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

14.1 Geheimhoudingsplicht

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (DWU, artikel 12). De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33 lid 3). De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de bijlage met het beleidsverantwoordelijke ministerie is opgenomen welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt.

Meer informatie over gegevensuitwisseling vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

Naar boven

14.2 Wederzijdse bijstand

De bepalingen van Verordening 515/97 over de wederzijdse bijstand en administratieve samenwerking geven de voorwaarden aan voor de wederzijdse bijstand. Het Douane Informatie Centrum (DIC) vervult een centrale rol bij de informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten.

Naar boven

14.3 Adresgegevens

CDIU

Douane Groningen

Unit DGR Landelijke Taken

DGR Team CDIU

Bezoekadres:

Postadres:

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9722 TB Groningen

9700 RD Groningen

tel: (088) 151 21 22

fax: (088) 151 31 82

Pikettelefoon: (06) 1860 14 28

Email: CDIU@douane.nl

Douane Informatiecentrum

Douane Landelijk Kantoor

Unit DLK HHREG,

Team DLK Account

Bezoekadres:

Postadres:

Laan op Zuid 45

Postbus 50966

3072 DB Rotterdam

3007 BJ Rotterdam

tel: (010) 290 47 47

fax: (010) 290 47 55

Douane Laboratorium

Douane Amsterdam

Bezoekadres:

Postadres:

Kingsfordweg 1

Postbus 3070

1043 GN Amsterdam

6401 DN Heerlen

tel: (088) 153 82 00

Team POSS

Douane Groningen

Unit Landelijke Taken

DGR Team POSS

Bezoekadres:

Postadres:

Hanzelaan 310

Postbus 40200

8017 JK Zwolle

8004 DE Zwolle

tel: (088) 153 44 52

Buiten kantooruren en bij afwezigheid:

Tel: (088) 151 44 44 (meldkamer Douane)

fax: (088) 153 44 32

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/
kantoor Utrecht

Bezoekadres:

Postadres:

Croeselaan 14

Postbus 19266

3521 CA DG Utrecht

3501 DG Utrecht

tel: (088) 155 16 00

Naar boven

14.3.1 Douane landelijk centrum AEO

   

Bezoekadres:

Postadres:

Laan op Zuid 45

Postbus 50966

3072 DB Rotterdam

3007 BJ Rotterdam

tel: (010) 290 47 47

Naar boven