Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.05.00 Voertuigcriminaliteit

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

In de Unie en nationale wetgeving is de Douane één van de instanties die is belast met het toezicht op goederen die uit de EU worden uitgevoerd. In dit voorschrift leest u welke taak de Douane heeft bij het controleren van mogelijk gestolen uitgaande voertuigen. Ook leest u op welke wijze de Douane deze taak uitvoert; dit voorschrift geeft daarvoor instructies.

De definitie van voertuigcriminaliteit in dit voorschrift is "Het signaleren van vermoedelijk gestolen uitgaande voertuigen met een voertuigidentificatienummer (VIN)".

Naar boven

1.2 Convenant

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is beleidsverantwoordelijk voor het toezicht op de handhaving van voertuigcriminaliteit. Met dit ministerie is (nog) geen convenant gesloten.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

Na een voorafgaande proef heeft de staatssecretaris van Financiën in 20001) op verzoek van de minister van Justitie besloten dat de Douane een taak heeft in het controleren of uitgaande personenvoertuigen mogelijk gestolen zijn.

Deze controle vindt alleen plaats op uitgaande voertuigen via de vier grote zeehavens: Vlissingen, Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl.

De huidige taak is gebaseerd op het Besluit van de Raad van 22 december 2004 betreffende de aanpak van voertuigcriminaliteit met grensoverschrijdende implicaties (2004/919/EG).

1) Brief staatssecretaris van Financien van 8 september 2000 met kenmerk RTB 2000-01340 U

Naar boven