Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.01.00 Drugsprecursoren

12 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

12.1 Gegevensuitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (CDW, artikel 15). De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3). De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de bijlage van de kaderovereenkomst met het beleidsverantwoordelijke ministerie is opgenomen welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt.

Naar boven

12.2 Wederzijdse bijstand

De bepalingen van Verordening 515/97 over de wederzijdse bijstand en administratieve samenwerking gelden ook, voor zover van toepassing, voor de Verordening 111/2005 (Verordening 111, artikel 27). Elke lidstaat deelt de andere lidstaten en de Commissie de namen mee van de bevoegde instanties die zijn aangewezen om zich met elkaar in verbinding te stellen. Het DIC vervult een centrale rol bij de informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten.

Naar boven

12.3 Adresgegevens

CDIU

Belastingdient/Douane Groningen/team Centrale Dienst voor invoer en uitvoer (CDIU)

Bezoekadres:

Postadres:

Kempkensberg 12

Postbus 3070

9722 TB Groningen

6401 DN Heerlen

tel: (088) 151 21 22

e-mail:cdiu@douane.nl

DIC

Belastingdienst/Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Rijnmond/ Douane Informatiecentrum

Bezoekadres:

Postadres:

Laan op Zuid 391

Postbus 3070

3072 DB Rotterdam

6401 DN Heerlen

tel: (088) 15144 95

fax: (088) 15144 09

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst / Centraal Punt Precursoren / Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

Bezoekadres:

Postadres:

Waagstraat 1

Postbus 90051

5611 KZ Eindhoven

5600 PC Eindhoven

tel: (040) 291 60 00

fax: (040) 265 65 99

e-mail:precursoren@belastingdienst.nl

Team POSS

Belastingdienst/DouaneGroningen/Team POSS

Postadres:

Postbus 3070

6401 DN Heerlen

tel: (088) 153 44 52

Fax: (088) 153 44 32

Bij afwezigheid wordt de telefoon doorgeschakeld naar de Meldkamer Douane.

Naar boven