Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.01.00 Drugsprecursoren

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

In de nationale wetgeving over drugsprecursoren is de Douane één van de instanties die belast is met de handhaving van deze wetgeving. In dit voorschrift leest u welke taken de Douane heeft en hoe de Douane die taken uitvoert. Daarnaast vindt u in dit voorschrift een toelichting op de wetgeving over drugsprecursoren.

Doel wetgeving drugsprecursoren

Verdovende middelen (zoals cocaïne, heroïne en synthetische drugs) en psychotrope stoffen zijn schadelijk voor de volksgezondheid en de samenleving. Deze middelen zijn daarom verboden. De strijd tegen de illegale productie van en handel in verdovende middelen psychotrope stoffen heeft wereldwijd, en zeker ook in Nederland, hoge prioriteit.

Een zeer belangrijk wapen in de strijd is het toezicht op de legale handel in drugsprecursoren. Drugsprecursoren zijn grondstoffen die nodig zijn voor de productie van verdovende middelen of psychotrope stoffen. Het doel van de wetgeving over drugsprecursoren is te voorkomen dat deze worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen.

De wetgeving gaat uit van ruime definities met als doel toezicht te houden op de handel:

  • bij elke binnenkomst van drugsprecursoren in het douanegebied

  • bij elk vertrek van drugsprecursoren uit het douanegebied

  • in elk stadium van de legale handel en de goederenbeweging

De Douane heeft een taak bij het toezicht en de controle op de invoer, de uitvoer en de wederuitvoer van drugsprecursoren.

Opiumwet

De verboden en andere bepalingen voor verdovende middelen als eindproduct -en dus niet als drugsprecursoren-, staan in de Opiumwet. In het voorschrift Opiumwet is geregeld wat de taken van de Douane zijn bij het handhaven van de Opiumwet.

Naar boven

1.2 Convenant

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is beleidsverantwoordelijk voor de wetgeving over drugsprecursoren (Wet voorkoming misbruik chemicaliën) en de handhaving van deze wetgeving. Over de samenwerking tussen VWS en het ministerie van Financiën bij het toezicht op deze wetgeving is een convenant gesloten. Deze kaderovereenkomst is uitgewerkt in diverse bijlagen. Voor de taak van de Douane bij de handhaving is een bijlage bij het convenant gemaakt. In dit voorschrift is deze bijlage nader uitgewerkt tot instructies.

Naar boven