Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.01.00 Drugsprecursoren

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

Taak Douane handel derde landen

De Douane heeft een taak bij het toezicht en de controle op de invoer en uitvoer van drugsprecursoren. De begrippen ‘invoer’ en ‘uitvoer’ zijn in dit kader ruim en anders gedefinieerd dan in het DWU.

De maatregelen voor het toezicht op de drugsprecursoren zijn ook van toepassing op de binnenkomst van drugsprecursoren met de status van niet-Uniegoederen in het douanegebied die vervolgens via het douanegebied weer buiten de Unie worden gebracht.

Taak Douane Team POSS: binnen de Unie

Het toezicht op de handel van drugsprecursoren die zich het vrije verkeer bevinden, wordt uitgeoefend door team POSS. Het is mogelijk dat de Douane te maken krijgt met de toezichtmaatregelen uit Verordening 273/2004. Bij controles in het kader van het ambulant toezicht kan de Douane bijvoorbeeld te maken krijgen met het bezit van en de handel in geregistreerde stoffen met de status van Uniegoederen. Neem in dat geval voor nadere instructies contact op met team POSS.

Naar boven

4.2 Taak CDIU

Voor de handel in drugsprecursoren tussen de Unie en derde landen en voor de handel in en het bezit van drugsprecursoren in de Unie is de CDIU belast met:

 • de behandeling en afgifte van een activiteitenvergunning voor categorie I-stoffen

 • de registratie van marktdeelnemers en gebruikers voor categorie II- en III-stoffen en het afgeven van een registratieverklaring

 • de periodieke beoordeling op het gebruik activiteitenvergunningen en registratieverklaringen

 • behandeling van aanvragen voor en afgifte van invoervergunningen voor categorie I-stoffen

 • het verzenden van voorafgaande kennisgevingen

 • de afgifte van uitvoervergunningen voor geregistreerde stoffen

 • het verzamelen van informatie over de invoer en uitvoer van geregistreerde stoffen

 • de helpdeskfunctie voor vragen vanuit de Douane

 • het verstrekken van informatie aan het bedrijfsleven over de formaliteiten bij invoer en uitvoer van drugsprecursoren

  • Zie onderdeel adresgegevens voor verwijzingen van vragen naar helpdesk van de CDIU

  • Verder is er een informatieblad voor het bedrijfsleven waarin de wettelijke bepalingen zijn uitgelegd

Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag of registratie houdt de CDIU rekening met de integriteit en de AEO-status van de aanvrager. De CDIU onderhoudt voor de uitvoering van de Wvmc een database. Team POSS kan deze database raadplegen voor de toezichtcontrole. Meer informatie over de CDIU vindt u hier.

Naar boven

4.3 Taak FIOD

In de handhaving van de wetgeving over drugsprecursoren is de FIOD verantwoordelijk voor de opsporing van strafbare feiten. Strafrechtelijke onderzoeken worden vanuit het Centraal Punt Precursoren (CPP) te Eindhoven opgepakt.

Verder is de FIOD verantwoordelijk voor het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën waar de verdachte transacties moeten worden gemeld. Deze verplichting geldt niet voor niet-geregistreerde stoffen maar verdachte of ongebruikelijke transacties met deze stoffen wordt op basis van vrijwilligheid gemeld.

Als de FIOD of de Dienst Landelijke Recherche een illegaal laboratorium voor de productie van synthetische drugs of een dumping van afval uit een dergelijk laboratorium ontdekt, wordt door de FIOD (in overleg en samenwerking met Team POSS) onderzoek gedaan naar de herkomst van de aangetroffen chemicaliën en verpakkingen. Op deze wijze krijgt de FIOD zicht op de manier waarop de drugsprecursoren uit de legale stroom zijn weggelekt.

Samenwerking met Douane, team POSS en Douane Laboratorium

Een van de belangrijkste risico’s is het illegaal invoeren of uitvoeren van drugsprecursoren. In het geval van de in- en uitvoer en binnenlands toezicht is de Douane de belangrijkste handhavingspartner.

De FIOD:

 • ondersteunt de risicobeheersing van de Douane bij het uitzetten van douanecontroles

 • geeft relevante informatie door aan de Douane

 • levert bijdragen aan risicoanalyses en

 • stelt specifieke kennis op het gebied van drugsprecursoren ter beschikking

 • geeft controleverzoeken aan team POSS naar aanleiding van een melding over een verdachte transactie

Als de Douane onregelmatigheden constateert bij het toezicht op het naleven van de precursorenwetgeving, dan schakelt de Douane de FIOD in. De FIOD zal óf zelf optreden óf de Douane opdracht geven de onregelmatigheden af te handelen.

Openbaar Ministerie

De FIOD voert de strafrechtelijke onderzoeken naar drugsprecursoren uit onder leiding van het Landelijk Parket, Eenheid Zuid Nederland, gevestigd in Den Bosch. Deze unit is ook verantwoordelijk voor de strafrechtelijke onderzoeken van de Dienst Landelijke Recherche op het gebied van synthetische drugs.

Dienst Landelijke Recherche

De Dienst Landelijke Recherche (DNR) is onder andere verantwoordelijk voor de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit in relatie tot de productie en smokkel van synthetische drugs. De Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) verricht specifieke, landelijke taken zoals internationale informatie-uitwisseling en nationale informatie-coördinatie. Beide diensten werken nauw samen met de FIOD. In Son is het Intelligence & Expertise Center Synthetische gevestigd; een samenwerkingsverband tussen het Informatie Knooppunt Dienst Landelijke Recherche van DLIO, FIOD en Douane. Binnen dit samenwerkingsverband wordt met name informatie over drugsprecursoren, beoordeeld en geanalyseerd en worden preweegdocumenten opgesteld met adviezen voor opsporingsonderzoeken.

Naar boven