Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.03.00 Flora & Fauna

14 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

14.1 DIC en wederzijdse bijstand

Het DIC (Douane Informatie Centrum) is de ondersteunende eenheid voor het uitwisselen van informatie. De kerntaak van het DIC is wederzijdse bijstand. Wederzijdse Bijstand vervult bij de informatie-uitwisseling een centrale rol. Dit betreft informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de administratieve samenwerking als bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97. Het DIC is een landelijke en internationaal opererende eenheid en valt onder het DLTC.

Naar boven

14.2 Algemeen uitgangspunt informatie-uitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft een kader voor de gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33 lid 3).

De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak uit te voeren. U kunt gegevens mondeling, schriftelijk of op een andere manier verstrekken. Dit is altijd kosteloos. In de bijlage van het convenant leest u welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt.

Naar boven

14.3 Informatie-uitwisseling met NVWA en RVO.NL

De Douane is samen met de NVWA en RVO.NL belast met het toezicht op de OW. De Douane stelt gegevens uit databestanden en dossiers ter beschikking voor analyse. De uit te wisselen informatie moet van belang zijn voor de juiste uitvoering van deze wetgeving.

De NVWA en RVO informeren de Douane over de wijze van afhandeling van overgedragen zaken en de resultaten daarvan. De NVWA en RVO stellen gegevens uit hun databestanden en dossiers ter beschikking voor analyse door de Douane.

Verstrek slechts informatie aan de NVWA en RVO in gevallen en op de wijze zoals in dit voorschrift bij de werkzaamheden is beschreven. Voorziet dit voorschrift niet in de informatieverstrekking? Laat dan eerst een BFC-CA-er het verzoek beoordelen.

Naar boven

14.4 Adresgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (CITES-bureau)

Bezoekadres:

Postadres (algemeen):

Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL Den Haag

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Postadres (terugsturen vergunningen):

Postbus 19530

2500 CM Den Haag

Aanvraag documenten en publieksinformatie

tel: (088) 042 42 42

Voor andere zaken:

e-mail: cites@rvo.nl

internetsite: www.rvo.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Team IBG)

Bezoekadres:

Postadres:

Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL Den Haag

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

ma t/m zo (24 uur per dag):

e-mail: IBG@rvo.nl

internetsite: www.rvo.nl

Telefoonnummer: 088 042 6380

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Cluster Bestuursrechtelijke handhaving)

Bezoekadres:

Postadres:

Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL Den Haag

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Voor het aanmelden van RVO.nl/BH (ALTIJD telefonisch):

e-mail: BHH@rvo.nl

internetsite: www.rvo.nl

Telefoonnummer: 088 042 6380

NVWA

De NVWA is de helpdesk voor medehandhavers. U kunt bij de NVW terecht met vragen op het gebied van regelgeving, praktische handhaving en vergunningen.

Bezoekadres:

Postadres:

Catherijnesingel 59

Postbus 43006

3511 GG Utrecht

3540 AA Utrecht

24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 223 33 33

Meldkamer 0900 – 0388

e-mail: info@nvwa.nl

internetsite: www.nvwa.nl

Raadpleeg http://www.rijksoverheid.nl/ministeries voor de gegevens van de districts- en locatiekantoren.

Naar boven

14.5 Nuttige sites op internet

Internetsites

Bijzonderheden

http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm

De toegang tot het recht van de Europese Unie

http://www.rvo.nl

Hier vindt men meer informatie over CITES in Nederland.

http://www.cites.org

Website CITES, onder andere voor soorten, quota en dergelijke

Naar boven