Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

9 Kleine zendingen (Post en koeriers)

In dit hoofdstuk wordt het Douanetoezicht op naleving van de Fytosanitaire wetgeving van, uit een 3e land binnenkomende kleine zendingen behandeld.

In samenwerking met de NVWA worden maatregelen getroffen om bij controle aangetroffen producten, die niet aan de gestelde eisen en/ of vrijstellingsvoorwaarden voldoen, onder toezicht te houden. Mogelijke maatregelen kunnen zijn;

 • Vrijwillige afstandsverklaring,

 • Goederen verlaten Unie naar land van verzending.

 • Goederen verlaten Unie naar andere 3e land.

 • Vernietiging onder toezicht NVWA.

Naar boven

9.1 Post- en koerierszendingen

Hierin worden twee processen onderscheiden t.w.;

 • Postzendingen (Postwet)

 • Koerierszendingen (vallende onder ‘Venue’ voorheen de ‘Blauwdruk’ )

Als geen vrijstelling mogelijk is zoals beschreven in hoofdstuk 11 dient gehandeld te worden zoals hieronder beschreven.

Naar boven

9.1.1 Postzendingen

Controle

Wanneer u bij aangiftebehandeling op basis van een profiel besluit een controleopdracht uit te schrijven voor de ambtenaar fysiek toezicht, doet u dit volgens het algemene proces met gebruikmaking van PLATO. De collega van Fysiek toezicht deelt u zijn bevindingen mee door deze vast te leggen in PLATO.

Op basis van de bevindingen neemt u het besluit om:

 1. de goederen vrij te geven of

 2. de NVWA om een advies te vragen of

 3. de zending te stoppen en over te dragen aan de NVWA

Bij overdracht aan de NVWA:

 1. Leg uw bevindingen vast in het formulier Melding Onregelmatigheid Fytosanitair
  en mail dit naar de helpdesk van de NVWA.

 2. In afwachting van de beslissing van de NVWA mag de zending niet worden weggevoerd.

 3. Volgende stap afhankelijk van de NVWA-beslissing.

 4. Deze bevinding wordt als onregelmatigheid in DFB geregistreerd.

Besluiten van de NVWA kunnen zijn;

 • Goederen verlaten Unie naar land van verzending.

 • Goederen verlaten Unie naar andere 3e land.

 • Vernietiging onder toezicht NVWA

Hoe hierbij te handelen kunt u lezen in hoofdstuk 9 van dit voorschrift

Afvoeren van fytosanitaire goederen

De goederen moeten overeenkomstig de regelgeving van de NVWA vernietigd worden. Dit houdt in dat de producten op speciale wijze moeten worden opgeslagen in afwachting van het afvoeren van deze producten ter vernietiging. De opslag en het afvoeren wordt in samenspraak met de NVWA lokaal geregeld. De opslag en het afvoeren vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de NVWA.

Naar boven

9.1.2 Koerierszendingen (Venue)

De werkwijze voor dit proces is vastgelegd in de Venue. Daarbij moet u met het volgende rekening houden.

Controle

Wanneer u bij aangiftebehandeling op basis van een profiel besluit een controleopdracht uit te schrijven voor de ambtenaar fysiek toezicht, doet u dit volgens het algemene proces met gebruikmaking van PLATO.

De collega van Fysiek toezicht deelt u zijn bevindingen mee door deze vast te leggen in PLATO.

Op basis van de bevindingen neemt u of het besluit;

 1. de goederen vrij te geven of

 2. de koerier vrijwillig afstand te laten doen of

 3. de NVWA om een advies te vragen of

 4. om de zending te stoppen en over te dragen aan de NVWA.

Ad b) Koerier doet wel of niet vrijwillig afstand van de goederen.

Indien wel, dan maakt u hiervoor een afstandsverklaring overeenkomstig bijlage “9” op. Deze bevinding dient als onregelmatigheid in DFB te worden geregistreerd.

Indien niet, neem dan met de heldpdesk van de NVWA contact op

om met hen af te stemmen over de wijze waarop deze zaak moet worden afgehandeld.

Bij overdracht aan de NVWA:

 

 1. Leg uw bevindingen vast in het formulier Melding Onregelmatigheid Fytosanitair en mail dit naar de helpdesk van de NVWA.

 2. In afwachting van de beslissing van de NVWA mag de zending niet worden weggevoerd.

 3. Volgende stap afhankelijk van de NVWA-beslissing.

 4. Deze bevinding wordt als onregelmatigheid in DFB geregistreerd.

Actie volgend op het besluit van de NVWA.

 • Goederen verlaten Unie naar land van verzending.

 • Goederen verlaten Unie naar andere 3e land.

 • Vernietiging onder toezicht NVWA

Hoe hierbij te handelen kunt u lezen in hoofdstuk 9 van dit voorschrift

Afvoeren van fytosanitaire goederen

De goederen waarvan vrijwillig afstand is gedaan moeten overeenkomstig de regelgeving van de NVWA vernietigd worden. Dit houdt in dat de producten op voorgeschreven wijze moeten worden opgeslagen in afwachting van het afvoeren van deze producten ter vernietiging. Hoe dit plaats vind wordt in samenspraak met de NVWA lokaal geregeld. De opslag en het afvoeren van deze producten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de NVWA.

Naar boven