Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

16 Bijlage 2 Lijst 2-stoffen

Het betreft hier de stoffen die voorkomen op lijst 2 van onderdeel B van de bijlage van het CW (Bsg, artikel 6, lid 7). Lijst 2-stoffen zijn, op één na, alle producten voor tweeërlei gebruik, opgenomen in de Verordening, bijlage I, post 1C350 en 1C450.

De enige uitzondering van lijst 2 is de stof BZ: 3-chinuclidinylbenzilaat. Deze stof is opgenomen in de lijst van militaire goederen onder post ML7 onderdeel b, 3 a.

CAS: Registratienummer van de Chemical Abstracts Service

   

2 A. Giftige stoffen 1):

CAS nr

 1. 1. Amiton O, O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforthiolaat en overeenkomstige gealkyleerde of geprotoneerde zouten

(78-53-5)

 1. 2. PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propeen

(382-21-8)

2 A * .Giftige stoffen

CAS nr

 1. 3. BZ: 3-Quinuclidinilbenzilaat (*)

(6581-06-2)

2 B. Voorlopers:

CAS nr

 1. 4. Chemische stoffen, behalve die welke zijn opgenomen in Lijst 1, die een fosforatoom bevatten met daaraan gebonden een methyl-, ethyl- of propylgroep (normaal of iso), maar geen

  overige koolstofatomen, bijv.

  • Methylfosfondichloride

  • Dimethylmethylfosfonaat

  • Uitgezonderd: Fonofos: O-Ethyl Sfenylethylfosfonthiolthionaat

(676-97-1)

(756-79-6)

(944-22-9)

 1. 5. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr)fosforamidodihalogeniden

 1. 6. Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr) N, N-dialkyl-(Me, Et, n-Pr of i-Pr)fosforamidaten

 1. 7. Arseentrichloride

(7784-34-1

 1. 8. 2,2-Difenyl-2-hydroxyazijnzuur

(76-93-7)

 1. 9. Quinuclidine-3-ol

(1619-34-7)

 1. 10. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr)aminoethyl-2-chloriden en overeenkomstige geprotoneerde zouten

 1. 11. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr)aminoethaan-2-olen en

  overeenkomstige geprotoneerde zouten uitgezonderd:

  • N, N-Dimethylaminoethanol en overeenkomstige geprotoneerde zouten

  • N, N-Diethylaminoethanol en overeenkomstige geprotoneerde zouten

(108-01-0)

(100-37-8)

 1. 12. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr)aminoethaan-2-thiolen en overeenkomstige geprotoneerde zouten

 1. 13. Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyelhyl)sulfide (

111-48-8)

 1. 14. Pinacolylalcohol: 3, 3-Dimethylbutaan-2-ol

(464-07-3)

Noot 1: Wanneer wordt verwezen naar groepen gedialkyleerde chemische stoffen, gevolgd door een lijst van alkylgroepen tussen haakjes, worden alle chemische stoffen die mogelijk zijn in alle mogelijke combinaties van tussen haakjes genoemde alkylgroepen, beschouwd als opgenomen in de desbetreffende Lijst, voor zover zij niet expliciet daarvan worden uitgezonderd. Een nadere uitwerking van deze lijsten is te vinden in het "Handbook on Chemicals" van de OPCW (www.opcw.org)