Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

15 Bijlage 2. Stroomschema economische voorwaarden

15.1 Stroomschema economische voorwaarden

 

Het stroomschema bevat een schematische weergave van artikel 166, lid 1 GVo.DWU en artikel 167 GVo.DWU en geeft aan in welke gevallen de economische voorwaarden moeten worden getoetst op Unieniveau. Artikel 166, lid 1 GVo.DWU bevat drie situaties (letters a, b en c) waarbij een toets nodig kan zijn. De gekleurde stippellijntjes (geel, blauw, groen) geven per situatie aan wanneer moet worden getoetst.

Bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 DWU

In de aanvraag voor een vergunning actieve veredeling kan de aanvrager aanvinken dat hij het bedrag aan invoerrechten wil berekenen overeenkomstig artikel 86, lid 3 DWU. In bepaalde gevallen is artikel 86, lid 3 DWU van toepassing zonder verzoek van de aangever. Artikel 86, lid 3 DWU moet dan verplicht worden toegepast.

Zie voor informatie over verplichte toepassing van artikel 86, lid 3 DWU hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

Goederen onderworpen aan landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel indien aangegeven voor het vrije verkeer

De vraag in het stroomschema is of de goederen die bestemd zijn om onder de regeling actieve veredeling te worden geplaatst, onderworpen zouden zijn aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.

Bewijs bestaat dat wezenlijke belangen waarschijnlijk zullen worden geschaad

De vraag in het stroomschema of bewijs bestaat dat de wezenlijke belangen van EU-producenten waarschijnlijk zullen worden geschaad (als bedoeld in artikel 166, lid 1 letters a en c GVo.DWU), brengt voor de behandelaar geen verplichting mee om bij iedere aanvraag voor een vergunning actieve veredeling een onderzoek te houden om vast te stellen of een dergelijk bewijs bestaat. De EU-Guidance op dit onderdeel is nog niet gereed. Op basis van besprekingen tot nu toe is het waarschijnlijk dat op EU niveau beoordeeld zal worden of er dergelijk bewijs is. Mocht besloten worden dat dit het geval is dan zal dit gepubliceerd worden. Bij een aanvraag voor een vergunning kan de behandelaar volstaan met het raadplegen van de gepubliceerde lijst.

Let op!

De Commissie heeft besloten dat een aanvraag voor een vergunning actieve veredeling waarbij niet-Unie bio-ethanol wordt gebruikt om biobrandstof te maken, voor een toets op de economische voorwaarden moet worden gezonden naar de Commissie, tenzij wordt geacht dat aan de economische voorwaarden is voldaan op grond van artikel 167 GVo.DWU.

In bijlage 3 van dit onderdeel is beschreven waar het dossier voor een toets op de economische voorwaarden door de Commissie aan moet voldoen.

Naar boven

15.2 Voorbeelden

Voorbeeld

Keuze artikel 85, lid 1 DWU of artikel 86, lid 3 DWU

Bewijs bestaat dat wezenlijke belangen waarschijnlijk zullen worden geschaad

Goederen onderworpen aan landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel indien aangegeven voor het vrije verkeer

Aan de economische voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan (artikel 167 GVo.DWU)

Conclusie

1

(artikel 166, lid 1 letter b GVo.DWU)

Artikel 85, lid 1 DWU

Geen voorwaarde in artikel 166, lid 1 letter b GVo.DWU

Ja

Ja, voorbeeld valt onder artikel 167, lid 1 letters h, i, m of p GVo.DWU

Geen toetsing

2

(artikel 166, lid 1 letter b GVo.DWU)

Artikel 85, lid 1 DWU

Geen voorwaarde in artikel 166, lid 1 letter b Gvo.DWU

Ja

Nee, voorbeeld valt niet onder artikel 167, lid 1 letters h, i, m of p GVo.DWU

Toetsing

3

(artikel 166, lid 1 letter c GVo.DWU)

Artikel 85, lid 1 DWU

Nee

Nee

Geen toetsing

4

(artikel 166, lid 1 letter c GVo.DWU)

Artikel 85, lid 1 DWU

Ja

Nee

Ja, voorbeeld valt onder artikel 167, lid 1 letters g t/m s GVo.DWU

Geen toetsing

5

(artikel 166, lid 1 letter c GVo.DWU)

Artikel 85, lid 1 DWU

Ja

Nee

Nee, voorbeeld valt niet onder artikel 167, lid 1 letters g t/m s GVo.DWU

Toetsing

6

(artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU)

Artikel 86, lid 3 DWU

Nee

Geen voorwaarde in artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU

Geen toetsing

7

(artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU)

Artikel 86, lid 3 DWU

Ja

Geen voorwaarde in artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU

Ja, voorbeeld valt onder artikel 167, lid 1 letters a t/m f GVo.DWU

Geen toetsing

8

(artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU)

Artikel 86, lid 3 DWU

Ja

Geen voorwaarde in artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU

Nee, voorbeeld valt niet onder artikel 167, lid 1 letters a t/m f GVo.DWU

Toetsing

Voorbeeld 1

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 85, lid 1 DWU.

Versnellingsbakken worden gedemonteerd om de nog in goede staat zijnde onderdelen terug te winnen en opnieuw te gebruiken.

De versnellingsbakken zouden op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve veredeling onderworpen zijn aan een handelspolitieke maatregel indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.

Aangezien de veredelingshandeling bestaat uit het terugwinnen van delen of bestanddelen wordt geacht aan de economische voorwaarden te zijn voldaan.

Conclusie: geen toetsing door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter b GVo.DWU en artikel 167, lid 1 letter p GVo.DWU)

Voorbeeld 2

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 85, lid 1 DWU.

Handgeschakelde versnellingsbakken worden omgebouwd naar automatische transmissie.

De handgeschakelde versnellingsbakken zouden op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve veredeling onderworpen zijn aan een handelspolitieke maatregel indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.

De veredelingshandeling bestaat uit het bewerken van deze versnellingsbakken. Artikel 167, lid 1 letters h, i, m of p GVo.DWU is niet van toepassing.

Conclusie: toetsing van de economische voorwaarden door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter b GVo.DWU en artikel 167, lid 1 letters h, i, m of p GVo.DWU)

Voorbeeld 3

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 85, lid 1 DWU.

Rollen PVC worden gebruikt voor de vervaardiging van projectieschermen.

De rollen PVC zouden op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve veredeling niet onderworpen zijn aan een handelspolitieke maatregel indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.

Ook bestaat er geen bewijs dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie waarschijnlijk zullen worden geschaad. De Douane kan nu de vergunning verlenen zonder artikel 167, lid 1 letters g t/m s GVo.DWU te raadplegen.

Conclusie: geen toetsing door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter c GVo.DWU)

Voorbeeld 4

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 85, lid 1 DWU.

Vloeibare fracties van palmolie worden gebruikt bij de vervaardiging van cosmetische producten.

De vloeibare fracties van palmolie zouden op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve veredeling niet onderworpen zijn aan een handelspolitieke maatregel indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.

Stel er bestaat bewijs dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie waarschijnlijk zullen worden geschaad.

Aangezien de palmolie niet bestemd is voor de voedingssector wordt geacht aan de economische voorwaarden te zijn voldaan.

Conclusie: geen toetsing door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter c GVo.DWU en artikel 167, lid 1 letter j GVo.DWU)

Voorbeeld 5

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 85, lid 1 DWU.

Vloeibare fracties van palmolie worden gebruikt bij de vervaardiging van margarine.

De vloeibare fracties van palmolie zouden op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve veredeling niet onderworpen zijn aan een handelspolitieke maatregel indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.

Stel er bestaat bewijs dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie waarschijnlijk zullen worden geschaad.

De totale waarde van de palmolie is per kalender jaar € 500.000.

Aangezien de palmolie bestemd is voor de voedingssector wordt niet geacht aan de economische voorwaarden te zijn voldaan.

Ook de waarde van de palmolie overstijgt het bedrag (€ 300.000) waarbij geacht wordt dat aan de economische voorwaarden is voldaan.

Conclusie: toetsing van de economische voorwaarden door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter c GVo.DWU en artikel 167, lid 1 letters j en s GVo.DWU)

Voorbeeld 6

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 86, lid 3 DWU.

Lompen worden gebruikt voor de vervaardiging van handgeschept papier.

Er bestaat geen bewijs dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie waarschijnlijk zullen worden geschaad. De Douane kan nu de vergunning verlenen zonder artikel 167, lid 1 letters a t/m f te raadplegen.

Conclusie: geen toetsing door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU)

Voorbeeld 7

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 86, lid 3 DWU.

Volwitte rijst wordt gebruikt voor de bereiding van kant en klaar maaltijden.

Stel er bestaat bewijs dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie waarschijnlijk zullen worden geschaad.

Volwitte rijst is een product dat is opgenomen in bijlage 71-02 GVo.DWU.

Aangezien de aanvrager van de vergunning contractueel gebonden is aan het gebruik van deze volwitte rijst (hij heeft daar de bewijzen voor) en vergelijkbare goederen niet voldoen aan de contractuele vereisten wordt nu toch geacht aan de economische voorwaarden te zijn voldaan.

Conclusie: geen toetsing door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU en artikel 167, lid 1 letter f (iii) GVo.DWU)

Voorbeeld 8

De aanvrager heeft een vergunning aangevraagd met toepassing van artikel 86, lid 3 DWU.

Volwitte rijst wordt gebruikt voor de bereiding van kant en klaar maaltijden.

Stel er bestaat bewijs dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie waarschijnlijk zullen worden geschaad.

Volwitte rijst is een product dat is opgenomen in bijlage 71-02 GVo.DWU.

De aanvrager van de vergunning kan niet aantonen dat hij aan de voorwaarden van artikel 167, lid 1 letter f GVo.DWU voldoet.

Conclusie: toetsing van de economische voorwaarden door de Commissie.

(artikel 166, lid 1 letter a GVo.DWU en artikel 167, lid 1 letter f GVo.DWU)

Naar boven