Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

17 Bijlage 4. Hoeveelheidssleutel en waardesleutel

17.1 Voorbeelden hoeveelheidssleutel

Als slechts één soort veredelingsproduct ontstaat

 • Onder de regeling geplaatste goederen:

  1. 100 kg plastic korrels

 • Veredelingsproduct:

  1. 90 kg plastic bekers (10 kg plastic korrels gaat tijdens het productieproces verloren. Het opbrengstpercentage is dus 90%.)

 • De volgende goederen worden in het vrije verkeer gebracht:

  1. 20 kg plastic bekers

 • Hoeveelheid onder de regeling geplaatste goederen (plastic korrels) die geacht wordt aanwezig te zijn in de veredelingsproducten (plastic bekers) waarvoor een douaneschuld is ontstaan:

  1. 20/90 × 100 kg = 22,22 kg plastic korrels

Over deze hoeveelheid plastic korrels moet het bedrag aan invoerrechten worden berekend.

Als verschillende soorten veredelingsproduct ontstaan

 • Onder de regeling geplaatste goederen:

  1. 100 kg plastic korrels

 • Veredelingsproducten:

  1. 80 kg plastic bekers, bevattende 80 kg plastic korrels

  2. 10 kg plastic sleutelhangers, bevattende 10 kg plastic korrels

  3. 5 kg plastic poppetjes, bevattende 5 kg plastic korrels

Totaal: 95 kg plastic korrels (5 kg plastic korrels gaat tijdens het productieproces verloren. Het opbrengstpercentage is dus 95%.)

 • Toerekening plastic korrels aan veredelingsproducten:

  1. bekers: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg plastic korrels

  2. sleutelhangers: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg plastic korrels

  3. poppetjes: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg plastic korrels

Totaal: 100 kg plastic korrels

 • De volgende goederen worden in het vrije verkeer gebracht:

  1. 10 kg bekers

  2. 5 kg poppetjes

 • Hoeveelheid onder de regeling geplaatste goederen (plastic korrels) die geacht wordt aanwezig te zijn in de veredelingsproducten (bekers en poppetjes) waarvoor een douaneschuld is ontstaan:

  1. bekers: 10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg plastic korrels

  2. poppetjes: 5/5 × 5,26 kg = 5,26 kg plastic korrels

Totaal: 15,79 kg plastic korrels

Over deze hoeveelheid plastic korrels moet het bedrag aan invoerrechten worden berekend.

Naar boven

17.2 Voorbeeld waardesleutel

Indien de methode van de hoeveelheidssleutel niet kan worden toegepast, dan moet de methode van de waardesleutel worden toegepast. Dit is het geval als niet alle onder de regeling geplaatste goederen in elk van de veredelingsproducten terug te vinden zijn.

 • Onder de regeling geplaatste goederen:

  1. 100 kg geïmpregneerd papier

 • Hoeveelheid en waarde van de veredelingsproducten:

  1. 80 kg enveloppen à € 20 / kg = € 1.600

  2. 10 kg broodzakjes à € 12 / kg = € 120

  3. 5 kg residu (waarin alleen de impregneervloeistof is terug te vinden) à € 5 / kg = € 25

Totaal: € 1.745

Het feit dat nu een residu (secundair veredelingsproduct) ontstaat, waarin het geïmpregneerde papier niet meer is terug te vinden, is de reden dat de waardesleutel hier moet worden toegepast.

 • Toerekening geïmpregneerd papier aan veredelingsproducten:

  1. enveloppen: € 1.600 / € 1.745 × 100 kg = 91,69 kg geïmpregneerd papier

  2. broodzakjes: € 120 / € 1.745 × 100 kg = 6,88 kg geïmpregneerd papier

  3. residu: € 25 / € 1.745 × 100 kg = 1,43 kg geïmpregneerd papier

Totaal: 100 kg

 • De volgende goederen worden in het vrije verkeer gebracht:

  1. 10 kg enveloppen

  2. 5 kg residu

 • Hoeveelheid onder de regeling geplaatste goederen (geïmpregneerd papier) die geacht wordt aanwezig te zijn in veredelingsproducten (enveloppen en residu) waarvoor een douaneschuld is ontstaan:

  1. enveloppen: 10/80 kg × 91,69 kg = 11,46 kg geïmpregneerd papier

  2. residu: 5/5 kg x 1,43 = 1,43 kg geïmpregneerd papier

Totaal: 12,89 kg geïmpregneerd papier

Over deze hoeveelheid geïmpregneerd papier moet het bedrag aan invoerrechten worden berekend.

Naar boven