Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

1 Inleiding

Dit deel van het Handboek gaat over de specifieke bepalingen van de regeling actieve veredeling. De algemene bepalingen die gelden voor de bijzondere regelingen (waaronder actieve veredeling) vindt u in onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.
(artikel 5, lid 16 letter b DWU en artikel 210, letter d DWU)

Onder de regeling actieve veredeling kunnen niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie worden gebruikt bij één of meer veredelingen (zoals bewerking, verwerking, vernietiging of herstelling), zonder dat de goederen worden onderworpen aan:

  • invoerrechten,

  • andere heffingen,

  • handelspolitieke maatregelen, voor zover zij de binnenkomst in of het uitgaan van goederen uit het douanegebied van de Unie niet verbieden.

(artikel 256, lid 1 DWU)

Veel producenten in de Unie gebruiken niet-Uniegoederen als grondstof of halffabricaat om een eindproduct te vervaardigen (het veredelingsproduct). De regeling actieve veredeling is in het leven geroepen om voor deze producenten in de Unie dezelfde voorwaarden te scheppen als voor producenten in derde landen. Dit stimuleert de economische bedrijvigheid in het douanegebied van Unie. Uiteraard moeten bij het verlenen van een vergunning actieve veredeling de belangen van de producenten in de Unie van soortgelijke grondstoffen, halffabricaten of eindproducten niet uit het oog worden verloren. Een vergunning actieve veredeling kan alleen worden verleend als aan deze zogenaamde economische voorwaarden is voldaan.

De veredelingsproducten kunnen bestemd zijn voor wederuitvoer. Ter zuivering van de regeling actieve veredeling is het echter ook mogelijk de veredelingsproducten in het vrije verkeer te brengen. Het gaat dan vaak om veredelingsproducten waarvan het bedrag aan invoerrechten lager is dan van de niet-Uniegoederen die onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst.

Vernietiging is een veredelingshandeling. Niet-Uniegoederen kunnen onder de regeling actieve veredeling worden vernietigd. Uniegoederen kunnen ook onder de regeling actieve veredeling worden vernietigd in verband met een verzoek om terugbetaling of kwijtschelding van invoerrechten. Alle voorwaarden die gelden voor een vergunning actieve veredeling zijn dan van toepassing.