Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

8 Tijdelijke wederuitvoer voor verdere veredeling

Vanuit de regeling actieve veredeling kan een aanvullende veredelingshandeling buiten het douanegebied van de Unie plaatsvinden overeenkomstig de voor de regeling passieve veredeling vastgestelde voorwaarden (tijdelijke wederuitvoer voor verdere veredeling).

Tijdelijke wederuitvoer voor verdere veredeling is mogelijk voor:

 • Een veredelingsproduct van de regeling actieve veredeling (bijvoorbeeld een halffabricaat).

 • Onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen in ongewijzigde staat waarbij de eerste veredelingshandeling buiten het douanegebied van de Unie zal plaatsvinden.

(artikel 258 DWU)

Als de vergunninghouder actieve veredeling een deel van de veredeling buiten het douanegebied van de Unie wil laten plaatsvinden als bedoeld in artikel 258 DWU, dan moet hij daarvoor toestemming vragen aan de Douane. In de aanvraag en de vergunning actieve veredeling moeten de werkzaamheden (gegevenselement 7/5 bijlage A GVo.DWU) en het adres van deze werkzaamheden (gegevenselement 4/9 bijlage A GVo.DWU) worden vermeld. De toestemming wordt verleend door afgifte van de vergunning actieve veredeling. De vergunninghouder actieve veredeling heeft daarnaast geen vergunning passieve veredeling nodig.

De goederen worden niet onder de regeling passieve veredeling geplaatst.

Let op!

Hoewel de goederen niet onder de regeling passieve veredeling worden geplaatst, moet als regelingcode worden gebruikt 2151.

De regeling actieve veredeling wordt bij tijdelijke wederuitvoer voor verdere veredeling nog niet gezuiverd. De aanzuiveringstermijn van de regeling actieve veredeling blijft van toepassing.

Als een douaneschuld ontstaat doordat de veredelingsproducten na terugkeer in het douanegebied van de Unie in het vrije verkeer worden gebracht, dan moet echter voor het vaststellen van het bedrag aan invoerrechten rekening worden gehouden met de voorwaarden van zowel de regeling actieve veredeling als de regeling passieve veredeling.

Zie voor informatie over de berekening van invoerrechten bij in het vrije verkeer brengen na actieve veredeling hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

Zie voor informatie over de berekening van invoerrechten bij in het vrije verkeer brengen na passieve veredeling hoofdstuk 9 van onderdeel 19.00.00 van dit Handboek.

Voorbeeld 1

Vergunning actieve veredeling met toepassing van artikel 86, lid 3 DWU

Actieve veredeling

 • Niet-Uniegoederen geplaatst onder actieve veredeling: plaatstaal

 • Douanewaarde plaatstaal: € 10.000

 • Percentage invoerrecht plaatstaal: 10%

 • Veredelingsproducten: stalen buizen

 • Douanewaarde stalen buizen: € 15.000

 • Percentage invoerrecht stalen buizen: 12%

Passieve veredeling

 • De stalen buizen worden buiten het douanegebied van de Unie verwerkt tot stoelpoten (de regeling actieve veredeling wordt nog niet gezuiverd).

 • Kosten van de buiten het douanegebied van de Unie verrichte veredeling: € 6.000

In het vrije verkeer brengen

 • De stoelpoten worden vervolgens in het vrije verkeer gebracht.

 • Douanewaarde stoelpoten: € 21.000

 • Percentage invoerrecht stoelpoten: 25%

Berekening bedrag aan invoerrechten

Het bedrag aan invoerrechten bestaat uit twee bedragen voortkomend uit de regeling actieve veredeling en de regeling passieve veredeling.

Stap 1:

Voor de veredelingshandelingen die hebben plaatsgevonden onder de regeling actieve veredeling worden de invoerrechten berekend volgens artikel 86, lid 3 DWU. De invoerrechten worden dan berekend over de goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst (plaatstaal).

 • Bedrag aan invoerrechten actieve veredeling: € 1.000 (€ 10.000 x 10%)

Stap 2:

Voor de veredelingshandelingen die hebben plaatsgevonden buiten het douanegebied van de Unie wordt de berekeningswijze toegepast volgens de regeling passieve veredeling. Het bedrag aan invoerrechten wordt dan berekend op basis van de kosten van de buiten het douanegebied van de Unie verrichte veredeling.
(artikel 86, lid 5 DWU)

 • Bedrag aan invoerrechten passieve veredeling: € 1.500 (€ 6.000 x 25%)

 • Totaal bedrag aan invoerrechten: € 2.500 (€ 1.000 + € 1.500)

Voorbeeld 2

Vergunning actieve veredeling met toepassing van artikel 85, lid 1 DWU

Actieve veredeling

 • Zie voorbeeld 1.

Passieve veredeling

 • Zie voorbeeld 1.

In het vrije verkeer brengen

 • Zie voorbeeld 1.

Berekening bedrag aan invoerrechten

Het bedrag aan invoerrechten bestaat uit twee bedragen voortkomend uit de regeling actieve veredeling en de regeling passieve veredeling.

Stap 1:

Voor de veredelingshandelingen die hebben plaatsgevonden onder de regeling actieve veredeling worden de invoerrechten berekend volgens artikel 85, lid 1 DWU. De invoerrechten worden dan berekend over de goederen die daadwerkelijk in het vrije verkeer worden gebracht (stoelpoten).

 • Bedrag aan invoerrechten actieve veredeling: € 5.250 (€ 21.000 x 25%)

Stap 2:

Voor de veredelingshandelingen die hebben plaatsgevonden buiten het douanegebied van de Unie wordt de berekeningswijze toegepast volgens de regeling passieve veredeling. Het bedrag aan invoerrechten wordt dan berekend op basis van de kosten van de buiten het douanegebied van de Unie verrichte veredeling.
(artikel 86, lid 5 DWU)

 • Bedrag aan invoerrechten passieve veredeling: € 1.500 (€ 6.000 x 25%)

 • Totaal bedrag aan invoerrechten: € 6.750 (€ 5.250 + € 1.500)

Artikel 258 DWU levert bij een vergunning actieve veredeling met toepassing van artikel 85, lid 1 DWU geen voordeel op. Het is in dit geval voordeliger om geen gebruik te maken van artikel 258 DWU. Vergelijk in dit verband voorbeeld 3.

Voorbeeld 3

Wederuitvoer voor verdere veredeling zonder artikel 258 DWU

Actieve veredeling

 • Zie voorbeeld 1.

Wederuitvoer

 • De stalen buizen worden wederuitgevoerd (de regeling actieve veredeling wordt gezuiverd) en buiten het douanegebied van de Unie verwerkt tot stoelpoten. De voorwaarden van de regeling passieve veredeling zijn niet van toepassing.

In het vrije verkeer brengen

 • De stoelpoten worden vervolgens in het vrije verkeer gebracht.

 • Douanewaarde stoelpoten: € 21.000

 • Percentage invoerrecht stoelpoten: 25%

Berekening bedrag aan invoerrechten

De invoerrechten worden dan berekend over de goederen die daadwerkelijk in het vrije verkeer worden gebracht (stoelpoten).
(artikel 85, lid 1 DWU)

 • Totaal bedrag aan invoerrechten: € 5.250 (€ 21.000 X 25%)