Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

5 Veredelingsproducten en opbrengstpercentage

5.1 Veredelingsproducten

Veredelingsproducten zijn onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen die veredeld zijn.
(artikel 5, lid 30 DWU)

Hieronder wordt verstaan:

  • Hoofdveredelingsproducten; en

  • Secundaire veredelingsproducten.

Naar boven

5.2 Hoofdveredelingsproducten

Hoofdveredelingsproducten zijn veredelingsproducten waarvoor de vergunning actieve veredeling is verleend.
(artikel 1, lid 2 punt 7 UVo.DWU)

Voorbeeld

Sinaasappels uit Argentinië worden onder de regeling actieve veredeling geplaatst om te worden verwerkt tot sinaasappelsap. Het sinaasappelsap is dan het hoofdveredelingsproduct.

Naar boven

5.3 Secundaire veredelingsproducten

Secundaire veredelingsproducten zijn veredelingsproducten die onvermijdelijk als bijproduct van het hoofdveredelingsproduct ontstaan. De nadruk ligt op het woord onvermijdelijk. Met andere woorden: het is het onvermijdelijke resultaat van de veredelingshandelingen.
(artikel 1, lid 2 punt 9 UVo.DWU)

Voorbeeld

Sinaasappels uit Argentinië worden onder de regeling actieve veredeling geplaatst om te worden verwerkt tot sinaasappelsap. De schillen en het uitgeperste vruchtvlees van de sinaasappels zijn de secundaire veredelingsproducten.

Let op!

Zowel hoofdveredelingsproducten als secundaire veredelingsproducten moeten onder een volgende douaneregeling worden geplaatst.
(artikel 215, lid 1 DWU)

Zie voor informatie over zuivering van de regeling hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

Naar boven

5.4 Resten en afval

Resten en afval zijn veredelingsproducten die geen of slechts geringe economische waarde hebben en niet kunnen worden gebruikt zonder verdere verwerking.

(artikel 1, lid 41 letter b GVo.DWU)

Zowel hoofdveredelingsproducten als secundaire veredelingsproducten kunnen worden aangemerkt als resten en afval.

Voorbeeld

Een verdroogde partij bloemen uit Israël ligt opgeslagen in een douane-entrepot en moet worden vernietigd. De bloemen worden geplaatst onder de regeling actieve veredeling (vernietiging).

De eventuele resten en afval van de vernietiging zijn het hoofdveredelingsproduct en moeten onder een volgende douaneregeling worden geplaatst.
Zie voor informatie over vernietiging onder de regeling actieve veredeling hoofdstuk 7 van dit onderdeel.

Voorbeeld

Een rol stof uit Thailand wordt geplaatst onder de regeling actieve veredeling. Het hoofdveredelingsproduct zijn een T-shirts en het secundair veredelingsproduct zijn reepjes stof. Als de reepjes stof geen of slechts geringe economische waarde hebben, dan is het secundaire veredelingsproduct aan te merken als resten en afval.

De resten en afval moeten onder een volgende douaneregeling worden geplaatst.

Naar boven

5.5 Opbrengstpercentage

Onder opbrengst wordt verstaan de hoeveelheid of het percentage veredelingsproducten verkregen bij de veredeling van een bepaalde hoeveelheid onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen. Het opbrengstpercentage en in voorkomend geval de wijze waarop het opbrengstpercentage wordt bepaald, wordt door de Douane vastgesteld in de vergunning. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijke omstandigheden waarin de veredeling geschiedt.
(artikel 5, lid 38 DWU en artikel 255 DWU)

Bij het vaststellen van het opbrengstpercentage moet ook rekening worden houden met de secundaire veredelingsproducten.

Voorbeeld opbrengstpercentage 100%

Sinaasappels uit Argentinië worden onder de regeling actieve veredeling geplaatst om te worden verwerkt tot sinaasappelsap. Het sinaasappelsap is dan het hoofdveredelingsproduct. De schillen en het uitgeperste vruchtvlees van de sinaasappels zijn de secundaire veredelingsproducten.

Er is geen verlies.

Het opbrengstpercentage is 100%.

Als het opbrengstpercentage minder is dan 100% is sprake van verlies.

Voorbeeld opbrengstpercentage minder dan 100%

Sinaasappels uit Argentinië worden onder de regeling actieve veredeling geplaatst om te worden verwerkt tot sinaasappelsap. Het sinaasappelsap is dan het hoofdveredelingsproduct. De schillen en het uitgeperste vruchtvlees van de sinaasappels zijn de secundaire veredelingsproducten.

Het sinaasappelsap krijgt daarna een hittebehandeling om micro-organismen te doden.

Het verlies door verdamping in verband met de hittebehandeling is 3%.

Het opbrengstpercentage is 97%.

Het opbrengstpercentage kan ook meer zijn dan 100%.

Voorbeeld opbrengstpercentage meer dan 100%

Planten uit Kenia worden onder de regeling actieve veredeling geplaatst om te worden gestekt. De stekken zijn het hoofdveredelingsproduct.

Elke plant ontwikkelt 5 stekken.

Het opbrengstpercentage is 500%.

De vergunninghouder moet in zijn administratie de gegevens over het opbrengstpercentage vermelden.
(artikel 178, lid 1 letter k GVo.DWU)

Naar boven