Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

12 Samenloop en Bijzondere regelingen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld;

  • Samenloop met andere VGEM-taken.

  • Noodprocedure Client Import.

Naar boven

12.1 Samenloop met Flora- en fauna

In het Handboek VGEM, onderdeel Gezondheid, vindt u het voorschrift Flora en Fauna. Dit kan naast dit voorschrift van toepassing zijn.

Naar boven

12.2 Samenloop met Biologische producten

In het Handboek VGEM, onderdeel Gezondheid, vindt u het voorschrift Biologische producten. Dit kan naast dit voorschrift van toepassing zijn.

Naar boven

12.3 Samenloop met handelsnormen voor kwaliteitseisen van groente & fruitproducten

Voor een aantal groente & fruitproducten gelden bepaalde kwaliteitseisen. De keuringen hiervoor worden door inspecteurs van het KCB uitgevoerd. Als voor deze producten ook een fytosanitaire inspectieplicht geldt, vinden de keuringen gelijktijdig plaats. Ook hiervoor geldt dat u de douaneaangiften niet eerder mag aanvaarden dan nadat er toestemming is van de keuringsdienst. De melding dat de goederen voldoen aan de eisen vindt ook met gebruik van de P2-code plaats.

Naar boven

12.4 Noodprocedure(s) bij uitvallen van Client Import of AGS

Als het elektronische systeem Client Import om technische redenen uitvalt, zal het KCB melding maken dat de noodprocedure gebruikt kan worden.

Vooraanmelding

De importeur stuurt in dat geval een e-mail- of faxbericht aan de keuringsdienst met alle relevante gegevens die ook in de elektronische vooraanmelding zijn opgenomen. Na acceptatie hiervan door de keuringsdienst wordt de D-controle geacht te zijn afgerond en wordt vervolgens een toestemming tot verlegging van de IF-controle gegeven. De Douane heeft hierbij geen rol.

Inspectieresultaat

Na inspectie wordt de fytosanitaire vrijgave (P2-code) door Client Import gegenereerd. Als door een storing dit niet mogelijk is, dan wordt door de keuringsdienst een unieke P2-code op een andere wijze aan de aangever verstrekt.

In dit geval vermeld de aangever in vak '44’ van het ‘Enig Document’ de bijzondere vermeldingscode 90005. In het tekstveld moet de P2-code in het volgende format worden vermeld: "999999999".

De keuringsdienst controleert achteraf of betreffende importeur/ aangever rechtmatig gebruik heeft gemaakt van deze code.

Als u twijfelt over de vraag of een importeur terecht gebruikmaakt van deze procedure, neemt u contact op met het KCB.

Let op!

Bij storing in het berichtenverkeer tussen de communicatiemiddelen van de inspecteur en CLIENT-Import wordt geen P2-code verstrekt. In plaats daar van geeft de inspecteur de vrijgave af door middel van het Europees Fytosanitair Vervoersdocument (model 99).

In het geval van storing in het berichtenverkeer tussen de communicatiemiddelen van de inspecteur en CLIENT-Import, moet de Douaneaangifte gedaan worden zoals omschreven in paragraaf 8.3. Deze werkwijze is echter alleen toegestaan als de noodprocedure (90005) niet van toepassing is.

Naar boven