Onderdelen Codeboek Douane

Het Codeboek Douane bevat tabellen die genoemd worden in bijlage VI van de Douaneregeling en in de berichtspecificaties. Het codeboek bestaat momenteel uit de volgende onderdelen.

In het onderdeel Aangiftebehandeling staan codes die gebruikt kunnen worden voor het systeem AGS en de applicatie Geautomatiseerde periodieke aangiften (GPA).

In het onderdeel Algemeen staan codes die u voor verschillende aangiftesystemen kunt gebruiken.

In het onderdeel Binnenbrengen staan codes die gebruikt kunnen worden in het elektronisch berichtenverkeer voor het proces binnenbrengen.

In het onderdeel ECS Uitgaan staan de codes die gebruikt kunnen worden in het elektronisch berichtenverkeer voor het proces ECS Uitgaan.

In het onderdeel Transit staan codes die gebruikt kunnen worden in het systeem Transit.

In het onderdeel Uitvoer staan codes die u gebruikt voor uitvoeraangiften die u doet via het aangiftesysteem Sagitta-Uitvoer en de applicatie Geautomatiseerde periodieke aangiften (GPA).

In het onderdeel Proviand staan de codes die gebruikt kunnen worden in het elektronisch berichtenverkeer voor het proces Provianderen.

In het onderdeel Single Window staan alle codes die gebruikt kunnen worden in de berichten die via het Single Window worden uitgewisseld tussen de marktdeelnemers en de verschillende overheidspartijen.

In dit codeboek staan ook de coderingen van de voor Douane bestemde berichten (processen Binnenbrengen, ECS Uitgaan en Provianderen); voor deze processen zijn en blijven ook de specifieke codeboeken beschikbaar.