Onderdelen Codeboek Sagitta

Het Codeboek Sagitta bevat tabellen die genoemd worden in bijlage VI van de Douaneregeling en in de berichtspecificaties. Het codeboek bestaat momenteel uit 7 onderdelen.

In het onderdeel Aangiftebehandeling staan op dit moment codes die u gebruikt voor aangiften tot plaatsing in entrepot.
Voor aangiftebehandeling wordt het systeem AGS gebruikt. AGS zal in komende releases uitgebreid worden met overige soorten aangiften (o.a. invoer, uitvoer).

In het onderdeel Algemeen staan codes die u voor verschillende aangiftesystemen kunt gebruiken. Dit zijn onder andere de codes voor aangiften die genoemd staan in Titel II, deel A tot en met C van bijlage VI van de Douaneregeling.

In het onderdeel Binnenbrengen staan codes die u gebruikt voor de aangifte van binnenkomende vervoermiddelen en hun lading.

In het onderdeel ECS Uitgaan staan de codes die gebruikt kunnen worden in het elektronisch berichtenverkeer voor het proces ECS Uitgaan.

In het onderdeel Invoer staan codes die u gebruikt voor invoeraangiften die u doet via het aangiftesysteem Sagitta-Invoer en de applicatie Geautomatiseerde periodieke aangiften (GPA). Dit zijn onder andere de codes voor aangiften die genoemd staan in Titel II, deel C van bijlage VI van de Douaneregeling.

In het onderdeel Transit staan codes die gebruikt worden in het systeem Transit.

In het onderdeel Uitvoer staan codes die u gebruikt voor uitvoeraangiften die u doet via het aangiftesysteem Sagitta-Uitvoer en de applicatie Geautomatiseerde periodieke aangiften (GPA). Dit zijn onder andere de codes voor aangiften die genoemd staan in Titel II, deel A van bijlage VI van de Douaneregeling.