Wijzigingen actueel codeboek

Hier vindt u overzichten met wijzigingen in het Codeboek Douane ten opzichte van de vorige publicatie en overzichten met codes die binnenkort verwijderd worden. U kunt de links in de onderstaande tabellen gebruiken om snel naar het gewenste onderdeel te gaan.

Nieuwe codes

Er zijn geen wijzigingen

Tekstuele wijzigingen in de systeemomschrijving en/of wettelijke omschrijving

Er zijn geen wijzigingen

Tekstuele wijzigingen in de bijzonderheden

Er zijn geen wijzigingen

Codes die binnenkort verwijderd worden of inmiddels verwijderd zijn


Nieuwe codesTekstuele wijzigingen in de systeemomschrijving en/of wettelijke omschrijvingTekstuele wijzigingen in de toelichtingCodes die binnenkort verwijderd worden of inmiddels verwijderd zijn

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen

A22 - TRANSACTIE CODE

CodeOmschrijvingIngangsdatumLaatste dag geldigheidVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
1TRANSACT DIE GEP. M/E EIGENDOMSOVERD. MET TEGENPRESTATIE2005-01-042021-12-31Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of beoogde eigendomsoverdracht van ingezetenen aan niet-ingezetenen met financiele of andere tegenprestatie (m.u.v. de onder 2, 7 en 8 vermelde transacties).De tussen haakjes aangegeven nummers verwijzen naar de corresponderende voetnoten in bijlage 38 van de Toepassingsverordering CDW (Vo. 2454/1993)
2RETOURZEND. NA REG. V.D. OORSPRONKELIJKE TRANSACT.OND.CODE12005-01-042021-12-31Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie
3TRANSACT.DIE GEPAARD M.E. EIGENDOMSOVERDR. ZONDER TEGENPREST2005-01-042021-12-31Transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiele tegenprestatie of tegenprestatie in natura (bv. verzending van hulpgoederen)
4VERRICHTINGEN MET HET OOG OP LOONVERED. OF REPARATIE MUV. 72005-01-042021-12-31Verrichtingen met het oog op loonveredeling ( 2 ) (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker)
5VERRICHTINGEN NA LOONVERED. OFREPARATIE MUV. 72005-01-042021-12-31Verrichtingen na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker)
6Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties2005-01-042021-12-31Transacties zonder eigendomsoverdracht, namelijk verhuur, bruikleen, operationele leasing (7) en ander tijdelijk gebruik (8), met uitzondering van loonveredeling en reparaties (levering en retourzending)
7VERR. I.V.M. GECOORD. DEFENSIEPROJ. OF AND. INTERGOUVER.PROG2005-01-042021-12-31Verrichtingen in verband met gezamenlijke defensieprojecten of andere intergouvernementele programmas voor gezamenlijke fabricage
8LEV.VAN BOUWMATERIALEN EN MATERIEEL VOOR DE BOUW ALG.OVEREEN2005-01-042021-12-31Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt
9ANDERE TRANSACTIES2005-01-042021-12-31Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld

Codeboek, onderdeel Aangiftebehandeling

A22 - TRANSACTIE CODE

CodeOmschrijvingIngangsdatumLaatste dag geldigheidVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
1TRANSACT DIE GEP. M/E EIGENDOMSOVERD. MET TEGENPRESTATIE2013-06-302021-12-31Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of beoogde eigendomsoverdracht van ingezetenen aan niet-ingezetenen met financiele of andere tegenprestatie (m.u.v. de onder 2, 7 en 8 vermelde transacties).
2RETOURZEND. NA REG. V.D. OORSPRONKELIJKE TRANSACT.OND.CODE12013-06-302021-12-31Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie
3TRANSACT.DIE GEPAARD M.E. EIGENDOMSOVERDR. ZONDER TEGENPREST2013-06-302021-12-31Transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder financiele tegenprestatie of tegenprestatie in natura (bv. verzending van hulpgoederen)
4VERRICHTINGEN MET HET OOG OP LOONVERED. OF REPARATIE MUV. 72013-06-302021-12-31Verrichtingen met het oog op loonveredeling ( 2 ) (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker)
5VERRICHTINGEN NA LOONVERED. OFREPARATIE MUV. 72013-06-302021-12-31Verrichtingen na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker)
6Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties2013-06-302021-12-31Transacties zonder eigendomsoverdracht, namelijk verhuur, bruikleen, operationele leasing (7) en ander tijdelijk gebruik (8), met uitzondering van loonveredeling en reparaties (levering en retourzending)
7VERR. I.V.M. GECOORD. DEFENSIEPROJ. OF AND. INTERGOUVER.PROG2013-06-302021-12-31Verrichtingen in verband met gezamenlijke defensieprojecten of andere intergouvernementele programmas voor gezamenlijke fabricage
8LEV.VAN BOUWMATERIALEN EN MATERIEEL VOOR DE BOUW ALG.OVEREEN2013-06-302021-12-31Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt
9ANDERE TRANSACTIES2013-06-302021-12-31Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld

Codeboek, onderdeel e-Commerce

152 - GS-CODE

CodeOmschrijvingIngangsdatumLaatste dag geldigheidVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
0305100305102021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
0403100403102021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
0410000410002021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
0802900802902021-02-152021-12-31
1509101509102021-02-152021-12-31
1510001510002021-02-152021-12-31
2518302518302021-02-152021-12-31
2844402844402021-02-152021-12-31
2903312903312021-02-152021-12-31
2903392903392021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
2931312931312021-02-152021-12-31
2931322931322021-02-152021-12-31
2931332931332021-02-152021-12-31
2931342931342021-02-152021-12-31
2931352931352021-02-152021-12-31
2931362931362021-02-152021-12-31
2931372931372021-02-152021-12-31
2931382931382021-02-152021-12-31
2931392931392021-02-152021-12-31
3002113002112021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3002193002192021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3002203002202021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3002303002302021-02-152021-12-31
3006203006202021-02-152021-12-31
3402113402112021-02-152021-12-31
3402123402122021-02-152021-12-31
3402133402132021-02-152021-12-31
3402193402192021-02-152021-12-31
3402203402202021-02-152021-12-31
3603003603002021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3822003822002021-02-152021-12-31
3824713824712021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3824723824722021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3824733824732021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3824743824742021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3824753824752021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3824763824762021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3824773824772021-02-152021-12-31Goederen onderhevig aan verboden en beperkingen. Aangifte in DECO niet mogelijk
3824783824782021-02-152021-12-31
3824793824792021-02-152021-12-31
3907203907202021-02-152021-12-31
4015114015112021-02-152021-12-31
4401404401402021-02-152021-12-31
4412944412942021-02-152021-12-31
4414004414002021-02-152021-12-31
4418104418102021-02-152021-12-31
4418204418202021-02-152021-12-31
4418604418602021-02-152021-12-31
4420104420102021-02-152021-12-31
4905104905102021-02-152021-12-31
4905914905912021-02-152021-12-31
4905994905992021-02-152021-12-31
5501105501102021-02-162021-12-31
5703205703202021-02-162021-12-31
5703305703302021-02-162021-12-31
5802115802112021-02-162021-12-31
5802195802192021-02-162021-12-31
6201116201112021-02-162021-12-31
6201126201122021-02-162021-12-31
6201136201132021-02-162021-12-31
6201196201192021-02-162021-12-31
6201916201912021-02-162021-12-31
6201926201922021-02-162021-12-31
6201936201932021-02-162021-12-31
6201996201992021-02-162021-12-31
6202116202112021-02-162021-12-31
6202126202122021-02-162021-12-31
6202196202192021-02-162021-12-31
6202916202912021-02-162021-12-31
6202926202922021-02-162021-12-31
6202936202932021-02-162021-12-31
6202996202992021-02-162021-12-31
6812926812922021-02-162021-12-31
6812936812932021-02-162021-12-31
6815106815102021-02-162021-12-31
7019317019312021-02-162021-12-31
7019327019322021-02-162021-12-31