Toegankelijkheid

Onze website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Daarnaast moet onze website voor alle apparaten toegankelijk zijn: nieuwe en oude apparaten. Om dat te bereiken maken wij onze website volgens de eisen voor digitale toegankelijkheid

Op deze pagina leest u wat de webrichtlijnen voor u betekenen, en waar wij nog aan werken om wel aan de webrichtlijnen te voldoen.

Wanneer is onze site toegankelijk?

Wij zijn toegankelijk als u onze site makkelijk kunt:

 • vinden
 • gebruiken
 • bekijken
 • begrijpen

Daarbij moet onze site goed werken met alle:

 • zoekmachines
 • internetbrowsers
 • soorten apparatuur (touchscreen, smartphone, pc, mac)

Wij voldoen aan de meeste succescriteria van de webrichtlijnen

De webrichtlijnen van de Nederlandse overheid benoemt criteria waaraan websites van de overheid moeten voldoen. Die criteria noemen we succescriteria. Wij voldoen aan de meeste succescriteria. 

Succescriteria waar wij nog niet aan voldoen

De succescriteria van de webrichtlijnen voor overheidswebsites waaraan wij nog niet voldoen zijn:

Succescriterium 1.1.1 – Tekstalternatieven voor niet-tekstuele content (Niveau A)

Zorg voor een tekstalternatief voor bijvoorbeeld afbeeldingen en video. De tekst beschrijft wat er op de afbeelding staat.

Specificatie

De gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van de site is nog niet optimaal bij dit criterium.

Oorzaak

Sommige afbeeldingen hebben nog geen beschrijving, of de beschrijving maakt niet duidelijk wat er op de afbeelding staat.

Gevolg

Is er geen beschrijving, of is deze onduidelijk? Dan kunnen schermlezers niet goed uitleggen wat er op de afbeelding staat. Daarnaast zijn er afbeeldingen die ook een hyperlink zijn. Zoekmachines zetten internetsites hoger in de resultaten als er meer hyperlinks gevonden worden. Daarvoor moet de zoekmachine een link met tekst vinden. De beschrijving in afbeeldingen met een link is de linktekst voor zoekmachines. Ontbreekt die tekst? Dan komt de site minder hoog in de zoekresultaten.

Succescriterium 1.2.2 
– Ondertiteling voor doven en slechthorenden: vooraf opgenomen (Niveau A)

Video en geluidsopnamen moeten ondertiteld zijn zodat deze informatie beschikbaar is voor doven en slechthorenden. Ondertiteling bij geluidsopnamen helpt ook mensen met een taalbeperking om deze informatie te begrijpen.

Specificatie

Voor geluidsopnamen voldoen we nog niet aan dit criterium.

Oorzaak

Er is geen ondertiteling bij geluidsopnamen.

Gevolg

Doven en slechthorenden en mensen met een taalbeperking kunnen geluidsopnamen niet of moeilijk volgen.

Alternatieven

U kunt gebruikmaken van de gewone tekst op onze site.

Succescriterium 1.2.3 
– Audiodescriptie of media-alternatief: vooraf opgenomen (Niveau A)

Is de context van een video of geluidsopname belangrijk? Mensen met een visuele of taalbeperking begrijpen deze informatie beter met een gesproken uitleg van de context, of met een alternatief voor de video of audio.

Specificatie

Voor sommige video's op onze internetsite voldoen we niet aan dit criterium.

Oorzaak

Er is geen hoorbare beschrijving van de context en er is geen alternatief met geschreven tekst.

Gevolg

Mensen met een visuele of een taalbeperking kunnen deze video's minder goed volgen.

Succescriterium 1.2.5 
– Audiodescriptie: vooraf opgenomen (Niveau AA)

Is de context van een video of geluidsopname belangrijk? Mensen met een visuele of taalbeperking begrijpen deze informatie beter met een gesproken uitleg van de context, of met een alternatief voor de video of audio. Dit criterium is bijna hetzelfde als 1.2.3, maar het is van een hoger niveau. Dat betekent dat er geen alternatief meer nodig is omdat er altijd een gesproken tekst is als het nodig is om de context toe te lichten.

Specificatie

Voor sommige video's op onze internetsite voldoen we niet aan dit criterium.

Oorzaak

Er is geen hoorbare beschrijving van de context.

Gevolg

Mensen met een visuele of een taalbeperking kunnen deze video's minder goed volgen.

Succescriterium 1.3.1 
– Info en relaties (Niveau A)

Informatie op een pagina op een goede manier indelen: De juiste structuur en relaties tussen onderdelen op de pagina helpt om inhoud te begrijpen. Schermlezers gebruiken de structuur om een pagina goed weer te geven.

Specificatie

Schermlezers hebben soms moeite met onderdelen van pagina's.

Oorzaak

 • Data-tabellen hebben geen caption-element
 • De 'Let op' teksten zijn niet allemaal gecodeerd als 'Let op' tekst.
 • Koppen krijgen soms een verkeerde volgorde.
 • Soms gebruiken we <ol>-elementen voor het verkeerde doel.

Gevolg

 • In tabellen wordt de relatie tussen cellen niet duidelijk. Hierdoor kan de schermlezer de tabel niet in de juiste volgorde oplezen.
 • Als de 'Let op' niet goed gecodeerd is, kan de schermlezer dit onderdeel niet goed weergeven.
 • De HTML-code is voor het verkeerde doel gebruikt.

Maatregelen

Voor een deel van deze punten moeten we het content management systeem aanpassen. Voor een ander deel kunnen we redactioneel punten verbeteren.

Succescriterium 2.4.4 
– Linkdoel: in context (Niveau A)

Het doel van een link moet logisch zijn. Een link is logisch als de tekst van de link duidelijk maakt wat je kunt verwachten als je er op klikt. Daarom is bijvoorbeeld 'klik hier' onvoldoende als linktekst.

Specificatie

Het doel van sommige linkteksten is moeilijk te begrijpen zonder de omliggende tekst.

Oorzaak

Sommige linkteksten zijn niet eenduidig in waar ze naartoe verwijzen.

Gevolg

 • In het algemeen is het storend als je met verkeerde verwachtingen klikt op links en weer toetsen moet aanslaan om die content te vermijden en terug te komen naar het vertrekpunt. Mensen met bewegingsstoornissen hebben hier vooral last van.
 • Mensen met cognitieve beperkingen raken gedesoriënteerd wanneer ze navigeren naar en van content waarin ze niet zijn geïnteresseerd.
 • Mensen met een visuele beperking kunnen van een link niet goed het doel bepalen met alleen de linktekst.

Maatregelen

De linkteksten moeten we redactioneel verbeteren.

Succescriterium 2.4.6 
– Koppen en labels (Niveau AA)

Titels, tussenkoppen en labels moeten de lading dekken van de onderliggende tekst: het moet duidelijk zijn wat je kunt verwachten.

Specificatie

Kopteksten voldoen soms niet aan dit criterium.

Oorzaak

Onderaan sommige pagina's staat de kop 'Zie ook' boven links naar informatie die samenhangt met de informatie van die pagina. De kop 'Zie ook' is geen goede beschrijving voor de links die eronder staan.

Gevolg

Onduidelijke koppen en labels zijn in het algemeen storend voor de vindbaarheid van informatie en in het bijzonder voor mensen met een beperkt kortetermijngeheugen en mensen met bewegingsstoornissen. Daarnaast kunnen schermlezers er moeite mee hebben.

Maatregelen

De titels, koppen en labels moeten we redactioneel verbeteren.

Succescriterium 3.1.2 
– Taal van onderdelen (Niveau AA)

Buitenlandse woorden moeten herkenbaar zijn door een codering. Met die codering kunnen schermlezers bijvoorbeeld de tekst in de juiste uitspraak weergeven.

Specificatie

Buitenlandse woorden hebben geen codering met een zogenoemde language tag.

Oorzaak

In het content management systeem kan geen language tag worden toegevoegd.

Gevolg

Doordat buitenlandse woorden geen language tag krijgen, geven schermlezers een onjuiste uitspraak.

Maatregelen

We moeten het contentmanagementsysteem aanpassen.

Succescriterium 3.2.4 
– Consistente identificatie (Niveau AA)

Dit succescriterium zorgt voor logica binnen een website. Door dezelfde elementen op iedere pagina op dezelfde manier te plaatsen en vorm te geven zijn ze herkenbaar voor gebruikers. Het gaat bijvoorbeeld om naamgeving van knoppen en tekstalternatieven voor afbeeldingen. Je mag bijvoorbeeld niet op de ene pagina de zoek-knop de tekst 'zoeken' meegeven en op een andere pagina de tekst 'vind hier het juiste document' meegeven.

Specificatie

Dezelfde knop heeft op verschillende plaatsen een andere naam.

Oorzaak

De alt-tekst van de home-iconen is niet consistent.

Maatregelen

De home-iconen moeten we handmatig gelijktrekken.

Succescriterium 4.1.1 
– Parsen (Niveau A)

Zorg voor een juist gebruik van elementen op de pagina. Daardoor werkt de internetsite goed in alle browsers en op alle platforms.

Specificatie

We voldoen nog niet aan de vereiste codering.

Oorzaak

Er zitten fouten in de HTML-code en in de CSS-code.

Gevolg

Er zijn praktisch geen merkbare gevolgen op onze internetsite.

Maatregelen

De codering moeten we redactioneel aanpassen.

Succescriterium U1.1 
- Semantisch correcte opmaak (Niveau A)

Dit succescriterium is bedoeld om elementen in opmaaktalen als HTML en CSS op de juiste manier te gebruiken.

Specificatie

We gebruiken nog niet alle elementen op de juiste manier.

Oorzaak

De opmaak van (CSS-stylesheets) is semantisch onjuist.

Gevolg

Er zijn praktisch geen merkbare gevolgen op onze internetsite.

Maatregelen

De stylesheets moeten worden verbeterd.

Succescriterium U1.2 
- Geen afgekeurde en afgeraden eigenschappen (Niveau A)

Zorg ervoor dat je geen elementen of eigenschappen gebruikt die niet (meer) worden ondersteund door de HTML-standaarden vanuit het W3C.

Specificatie

We gebruiken nog afgekeurde HTML-standaarden.

Oorzaak

We gebruiken de afgekeurde eigenschap 'target' nog.

Gevolg

De ontwikkelaar moet de visuele presentatie van content bepalen met en stijltaal of style sheets van de user agent.

Maatregelen

Onderzoeken wat de beste manier is om de situaties te veranderen waarin we 'target' gebruiken.

Succescriterium U1.3 
– Kopregelhiërarchie (Niveau A)

Zorg voor een logische structuur op de pagina op basis van de kopregels.

Specificatie

De structuur van pagina's lijkt soms niet logisch.

Oorzaak

We passen de kopregels niet overal juist toe of we slaan niveaus over.

Gevolg

Door niveaus over te slaan lijkt het of de structuur van de tekst niet goed is doordacht.

Maatregelen

Niveaus niet overslaan en herstellen waar we dat wel hebben gedaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.