Inloggen voor ondernemers

Voor uw zakelijke belastingen gebruikt u Mijn Belastingdienst Zakelijk. Op Mijn Belastingdienst Zakelijk logt u in met DigiD, eHerkenning of een Europees erkend inlogmiddel (European login).

Naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

Welk inlogmiddel u gebruikt op Mijn Belastingdienst Zakelijk, hangt af van uw rechtsvorm:

 • Wat regelt u in Mijn Belastingdienst Zakelijk?

  • btw-aangifte (omzetbelasting)
  • btw-aangiften van het lopende jaar inzien
  • correctie btw-aangifte (suppletie)
  • bezwaar indienen voor de btw
  • registreren voor EU-btw éénloketsysteem
  • registratie wijzigen of beëindigen voor EU-btw éénloketsysteem
  • btw-melding doen voor EU-btw éénloketsysteem
  • opgaaf ICP
  • aangifte vliegbelasting
  • aangifte verhuurderheffing tot 1 januari 2023
  • loonaangifte vanaf belastingjaar 2019
  • aangifte vennootschapsbelasting vanaf belastingjaar 2018
  • aanvragen uitstel voor aangifte vennootschapsbelasting
  • voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen of wijzigen vanaf belastingjaar 2020
  • bezwaar indienen voor de vennootschapsbelasting
  • verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
  • opgaaf eerstedagsmelding
  • rekeningnummer opgeven of wijzigen
  • aangifte bankenbelasting
  • aangifte dividendbelasting
  • verzoek kwalificatiebeschikking dividendbelasting
  • verzoek teruggaaf dividendbelasting
  • registratie en wijziging registratie teruggaaf dividendbelasting

Let op!

Het oude portaal voor ondernemers is gesloten sinds 1 juli 2024. Stap nu over naar Mijn Belastingdienst Zakelijk. Of regel uw zakelijke belastingen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Lees meer bij:

Check op onderhoud of storingen

Soms is er onderhoud aan onze portalen of er zijn storingen. Volg hieronder de berichten:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.