Serviceberichten oude portaal voor ondernemers

Hieronder informeren wij u over onderhoud aan of verstoringen in het oude portaal.

Bericht Datum

Een verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto kunt u nog tot 1 juli 2022 indienen via dit portaal

Na 1 juli 2022 kunt u deze verklaring alleen nog indienen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ). U logt in op Mijn Belastingdienst Zakelijk met DigiD of eHerkenning.

14 februari 2022

Voor buitenlandse ondernemers: onjuiste aangiftetermijnen en onvolledige aangifte-info in brief 22 december jl.
For foreign entrepreneurs: incorrect period for filing and incomplete filing information in letter of 22 December 2021

Bent u een buitenlandse ondernemer en doet u btw-aangifte via het oude ondernemersportaal? Dan hebt u mogelijk op 22 december 2021 de brief 'Btw-aangiften vanaf 2022? Stap snel over' van ons ontvangen. Hierin nodigen we u uit over te stappen naar een andere manier van aangifte doen. In deze brief staan onjuiste aangiftetermijnen voor u. Ook staat er niet in dat het oude portaal nog open blijft voor buitenlandse ondernemers die geen DigiD of eHerkenning kunnen krijgen om in te loggen op het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Onze oprechte excuses hiervoor.

Welke aangiftetermijnen voor buitenlandse ondernemers?

De juiste aangiftetermijnen voor buitenlandse ondernemers zijn:

  • Doet u per kwartaal aangifte? Zorg dan dat u uiterlijk 28 februari 2022 aangifte hebt gedaan over het laatste kwartaal van 2021.
  • Doet u per maand aangifte? Zorg dan dat u uiterlijk 28 februari 2022 aangifte hebt gedaan over de maand december 2021.
  • Doet u per jaar aangifte? Zorg dan dat u uiterlijk 31 maart 2022 aangifte hebt gedaan over het jaar 2021.

Hoe btw-aangifte doen?

In de brief adviseren we u om btw-aangiften vanaf 2022 te regelen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, of via administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener. Wilt u btw-aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, maar hebt u geen DigiD of eHerkenning om op dit nieuwe portaal in te loggen? En hebt u ook geen mogelijkheid om eHerkenning aan te vragen? Dan kunt u voorlopig nog verder in het oude portaal. U kunt uw btw-aangiften over 2021 nog doen via het oude portaal.

For foreign entrepreneurs: incorrect declaration period for VAT returns and incomplete information about filing, in letter dated 22 December 2021

Are you a foreign entrepreneur and do you file your turnover tax returns via the old entrepreneurs’ portal? If so, you may have received the letter ‘Switch quickly for your VAT returns for 2022 and beyond', in which we invite you to switch to another method for your VAT returns. This letter mentions incorrect filing periods. It is also does not mention that the old portal will remain open for foreign entrepreneurs who cannot obtain DigiD of eHerkenning to log in to the new portal Mijn Belastingdienst Zakelijk. For this we offer you our sincere apologies.


What is the correct declaration period for foreign entrepreneurs?

The correct periods for VAT returns for foreign entrepreneurs are::

  • Do you file quarterly returns? Then make sure that you have filed your VAT return for the last quarter of 2021 by 28 February 2022 at the latest.
  • Do you file monthly returns? Then make sure that you have filed your VAT return for December 2021 by 28 February 2022 at the latest..
  • Do you file annual returns? Then make sure that you have filed your VAT return for the year 2021 by 31 March 2022 at the latest.

How to file your VAT return
In the letter we advise you to file VAT returns for 2022 and beyond via the new portal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Alternative methods for your tax returns are through accounting software or through a tax service provider.

If you want to file your VAT returns via Mijn Belastingdienst Zakelijk, but do not have DigiD or eHerkenning to log in to this new portal? And are you also unable to apply for eHerkenning? Then you can continue to use the old portal for the time being. You can submit your VAT returns for 2021 via the old portal.

1 februari 2022

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.