Digitale toegankelijkheid

Wij willen dat iedereen onze website en apps kan gebruiken. Dat de website gebruiksvriendelijk is en goed toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Daarnaast moet onze website via alle apparaten toegankelijk zijn. Om dat te bereiken maken wij onze website volgens de eisen voor digitale toegankelijkheid.

Op deze pagina leest u wat de eisen voor u betekenen, en waar wij nog aan werken om hieraan te voldoen.

Wanneer is onze website toegankelijk?

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Daarvoor zijn er richtlijnen opgesteld, die staan beschreven in WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Wij zijn toegankelijk als u onze website gemakkelijk kunt:

  • vinden
  • gebruiken
  • bekijken
  • begrijpen

Daarbij moet onze site goed werken met alle:

  • zoekmachines
  • internetbrowsers
  • soorten apparatuur (touchscreen, smartphone, pc, mac)

Waar letten we op?

Om iedereen toegang te geven tot onze informatie en diensten passen wij op onze website het volgende toe:

  • Voorleessoftware: met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) kunt u ervoor kiezen elke pagina te laten voorlezen.
  • Afbeeldingen: informatieve afbeeldingen, ofwel kaarten of afbeeldingen van handelingen hebben een vervangende tekst (alt-tekst). De voorleessoftware neemt ook deze teksten mee bij het voorlezen van een webpagina.
  • Pdf’s: wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.

Toegankelijkheidsonderzoeken

Een toegankelijkheidsonderzoek laat zien in hoeverre een website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Via Toegankelijkheidsonderzoeken Belastingdienst vindt u alle toegankelijkheidsonderzoeken van de Belastingdienst.

Toegankelijkheidsverklaringen

Om te laten zien hoe toegankelijk onze websites zijn, zijn wij verplicht om voor onze website toegankelijkheidsverklaringen te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen wij hebben genomen en nog zullen nemen, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden. Deze verklaringen zijn altijd actueel. Via Toegankelijkheidsverklaringen Belastingdienst vindt u alle toegankelijkheidsverklaringen van de Belastingdienst.

Probleem met de digitale toegankelijkheid van deze website of 1 van onze apps?

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website of 1 van onze apps, omdat deze niet digitaal toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking aan ons doorgeven. Bij Melding over digitale toegankelijkheid leest u hoe u dit doet.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Wij helpen u graag verder.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.