Vennootschapsbelasting

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Belastingplicht en aangifte

Rechtsvormen zoals een bv en een nv zijn altijd verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte doen.

Lees verder over...

Veranderingen vennootschapsbelasting 2024

In 2024 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Lees verder over...

Veranderingen vennootschapsbelasting 2023

In 2023 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Lees verder over...

Veranderingen vennootschapsbelasting vorige jaren

In 2021 en 2022 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Lees verder over...

Belastbaar bedrag en boekjaar

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen.

Lees verder over...

Vpb: verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald jaar kunt u verrekenen met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten.

Lees verder over...

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op verzoek kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid.

Lees verder over...

Beleggingsinstellingen

De vennootschapsbelasting kent twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen: de vrijgestelde beleggingsinstelling en de fiscale beleggingsinstelling.

Lees verder over...

Pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 kunt u niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen.

Lees verder over...

Geld lenen aan de aandeelhouder

Een lening in de vorm van geld van een bv aan een aandeelhouder moet voldoen aan zakelijke voorwaarden.

Lees verder over...

Innovatiebox

De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers.

Lees verder over...

Functionele valuta

Wilt u niet in euro's aangifte vennootschapsbelasting doen, maar in een andere valuta (functionele valuta)? Dan hebt u een beschikking Regeling functionele valuta nodig.

Lees verder over...

Deelnemingsvrijstelling

Met de deelnemingsvrijstelling voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij.

Lees verder over...

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag.

Lees verder over...

Inleverdatum aangifte vennootschapsbelasting

Als u uw aangifte vennootschapsbelasting niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen.

Lees verder over...

Waardering onderhanden werk

De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met brancheorganisaties over de waardering van onderhanden werk. De afspraken verminderen de administratieve lasten voor bedrijven.

Lees verder over...

Willekeurige afschrijving vennootschapsbelasting

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft.

Lees verder over...

Fiscale gevolgen aardbevingsschade

Vergoedingen ontvangen voor schade die is veroorzaakt door de aardbevingen in Groningen? Lees hoe u die boekhoudkundig verwerkt.

Lees verder over...

Generieke renteaftrekbeperking (earningsstrippingregeling)

Er geldt een generieke renteaftrekbeperking, de zogeheten earningsstrippingregeling.

Lees verder over...

Voordelen uit een gecontroleerd lichaam

Niet-uitgekeerde voordelen (onder meer rente, dividenden en royalty’s) uit een zogeheten gecontroleerd lichaam moet u optellen bij uw winst.

Lees verder over...

Bezwaar maken tegen een aanslag vennootschapsbelasting

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Dan kunt u bezwaar maken met ons formulier Bezwaar zakelijk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.