Willekeurige afschrijving vennootschapsbelasting

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. De boekwaarde van het bedrijfsmiddel mag niet lager worden dan de restwaarde. Willekeurige afschrijving geldt voor bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals milieubedrijfsmiddelen.

Zie ook

Betaling en ingebruikname bedrijfsmiddel

Als u het bedrijfsmiddel direct na investering in gebruik neemt, mag u meteen beginnen met afschrijven. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan mag u maximaal afschrijven over het bedrag dat u in het investeringsjaar hebt betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.