Aftrekbare giften

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Gift aan culturele ANBI

Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Voorbeeld 1

Gift aan culturele ANBI

€ 2.000

 

Verhoging 50%

€ 1.000

+

Aftrekbaar bedrag

€ 3.000

 

Voorbeeld 2

Gift aan culturele ANBI

€ 7.000

 

Verhoging 50%, 
maar maximaal € 2.500

€ 2.500

+

Aftrekbaar bedrag

€ 9.500

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.