Aftrekbare giften

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Gift aan culturele ANBI

Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Voorbeeld 1

U doet een gift van € 2.000 aan een culturele ANBI. Een verhoging van 50% is € 1.000. De verhoging blijft onder het maximum van € 2.500. Uw aftrek is dus (€ 2.000 + € 1.000 =) € 3.000.

Voorbeeld 2

U doet een gift van € 7.000 aan een culturele ANBI. Een verhoging met 50% is € 3.500. Voor de aftrek mag u uw gift echter verhogen met maximaal € 2.500. Uw aftrek is dus (€ 7.000 + € 2.500 =) € 9.500.

Giften in natura

Doet u in een kalenderjaar giften in natura met een totale waarde in het economisch verkeer van meer dan € 10.000? Dan moet u de waarde van de giften aantonen met een taxatierapport of een factuur. Het taxatierapport of de factuur moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Laat u dus goed adviseren.

Contante gift niet aftrekbaar

Doet u een gift in de vorm van contant geld? Deze gift is niet aftrekbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.