Verrekenen van voorheffingen

Er zijn 2 zogeheten voorheffingen die u verrekent met het bedrag aan vennootschapsbelasting (vpb) dat u betaalt:

  • Dividendbelasting die in een boekjaar is ingehouden op ontvangen dividenden die deel uitmaken van de belastbare winst.
  • Kansspelbelasting die in een boekjaar is ingehouden op prijzen die u als buitengewone bate hebt vermeld in de aangifte vennootschapsbelasting.

Tot en met 2021 kon u de voorheffingen ook verrekenen als u geen vpb hoefde te betalen. Vanaf 2022 kunt u de voorheffingen alleen verrekenen met de vpb die u betaalt.

Bent u in een jaar geen vpb verschuldigd, dan krijgt u geen teruggaaf van voorheffingen. U kunt dan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met de te betalen vennootschapsbelasting. De niet-verrekende voorheffingen kunt u onbeperkt doorschuiven naar latere jaren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.