Turboliquidatie

Een turboliquidatie is een snelle manier om een BV, NV, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. U mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft.

Als u stopt met uw bedrijf moet u rekening houden met een aantal zaken. Voor de vennootschapsbelasting zijn de belangrijkste aandachtspunten dat u de pensioen en lijfrentevoorziening afhandelt en een eventuele rekening-courantverhouding verrekent met de directeur-grootaandeelhouder.

U moet de turboliquidatie ook doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Kijk op ondernemersplein.nl hoe u dit moet doen.

Hebt u vragen over de turboliquidatie? Vraag dan uw fiscaal dienstverlener om hulp.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.