Deelnemingsvrijstelling

Winsten en verliezen uit een deelneming maken in het algemeen geen deel uit van uw belastbare winst (deelnemingsvrijstelling). Met de deelnemingsvrijstelling voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij. Bij winsten gaat het bijvoorbeeld om ontvangen dividend en om winst bij verkoop van een deelneming. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming. De winsten zijn in dit geval niet belast. De verliezen zijn niet aftrekbaar. Aan- en verkoopkosten van een deelneming zijn niet aftrekbaar.

De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming. In dat geval is deelnemingsverrekening mogelijk. Vanaf het moment dat een deelneming wijzigt in een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming, is de deelnemingsvrijstelling niet meer van toepassing.

Als er sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming, geldt de deelnemingsvrijstelling wel.

Als u aangifte doet voor een beleggingsinstelling

De deelnemingsvrijstelling geldt niet als u aangifte doet voor een fiscale beleggingsinstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.