Wanneer is een deelneming een beleggingsdeelneming?

Of een deelneming als belegging moet worden beschouwd, hangt onder meer af van het oogmerk dat u hebt bij het houden van de deelneming. Als u streeft naar een rendement dat bij normaal vermogensbeheer kan worden verwacht, wordt de deelneming als belegging aangehouden.

Er is geen beleggingsdeelneming als de onderneming van de deelneming in het verlengde ligt van uw eigen onderneming.
Ook bij een tophoudstermaatschappij of een tussenhoudstermaatschappij kan het zo zijn dat een belang niet als belegging wordt gehouden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de tophoudstermaatschappij op bestuurlijk, beleidsvormend en/of financieel terrein een wezenlijke functie vervult voor de bedrijfsuitoefening van een groep (verbonden lichamen).

Bepaalde deelnemingen worden altijd als een beleggingsdeelneming gezien, ongeacht het oogmerk waarmee zij worden gehouden. Dit heeft betrekking op deelnemingen waarvan:

  • de bezittingen in het algemeen grotendeels bestaan uit belangen in lichamen van minder dan 5%
  • de functie grotendeels die van groepsfinanciering is

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.