Beleggingen

Bezittingen die bestaan uit belangen in lichamen worden in ieder geval als een belegging aangemerkt als:

  • het belang minder is dan 5% van het nominaal gestorte kapitaal van een vennootschap
  • het belang minder is dan 5% van het aantal bewijzen van deelgerechtigdheid dat in omloop is in een fonds voor gemene rekening
  • het belang een deelname betreft als commanditair vennoot voor minder dan 5% in een open commanditaire vennootschap

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.