De fiscale beleggingsinstelling

Een fiscale beleggingsinstelling is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een fonds voor gemene rekening, met de volgende eigenschappen:

  • Het doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen.
  • De instelling voldoet aan een aantal voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat de winst binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Tarief

Als de beleggingsinstelling aan de voorwaarden voldoet, bedraagt de belasting 0% van het belastbare bedrag. U hoeft geen verzoek te doen en u krijgt ook geen beschikking. Wel moet u –bijvoorbeeld in de aangifte vennootschapsbelasting- aangeven dat u wilt worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling. Als uit de aanslag blijkt dat het 0%-tarief niet is toegepast, kunt u in bezwaar komen tegen die aanslag.

Verliesverrekening

U kunt als fiscale beleggingsinstelling uw verliezen niet verrekenen met winsten uit een periode waarin u niet als beleggingsinstelling wordt aangemerkt. Verliezen uit de periode dat u geen beleggingsinstelling bent, kunt u niet verrekenen met winsten uit een periode waarin u wel een beleggingsinstelling bent.

Let op!

Een fiscale beleggingsinstelling is niet hetzelfde als een vrijgestelde beleggingsinstelling.

Bijkomstige activiteiten

Voor toepassing van het 0%-tarief geldt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden moeten bestaan uit het beleggen van vermogen. Met name vastgoedbeleggingsinstellingen hebben behoefte aan het (ook) kunnen aanbieden van bijkomstige activiteiten zoals het verzorgen van schoonmaak, catering, receptie of vergaderservice.

Een fiscale beleggingsinstelling mag zulke bijkomstige werkzaamheden onder voorwaarden onderbrengen in een belaste dochtervennootschap. De werkzaamheden moeten rechtstreeks verband houden met het beleggen in vastgoed door de fiscale beleggingsinstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.