Vrijgestelde beleggingsinstelling

Bepaalde rechtsvormen (in Nederland de NV en het fonds voor gemene rekening) die zich bezighouden met collectief beleggen, kunnen verzoeken om vrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting. Zij moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. In het besluit van 10 maart 2008, nr. CPP2008/291M staat welke voorwaarden dat zijn.

Afhandeling verzoeken

Verzoeken om een beschikking Vrijgestelde beleggingsinstelling worden behandeld op een centraal punt binnen de Belastingdienst:

Belastingdienst kantoor Groningen
Coƶrdinatiepunt Vrijgestelde Beleggingsinstellingen
Postbus 418
9700 AK Groningen

De Belastingdienst beslist op het verzoek met een beschikking. Tegen die beschikking kunt u in bezwaar komen.
Zie: Bezwaar, beroep en klacht

Een vrijgestelde beleggingsinstelling is niet hetzelfde als een fiscale beleggingsinstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.