Verschillen tussen de vrijgestelde en de fiscale beleggingsinstelling

Aan de vrijgestelde beleggingsinstelling en de fiscale beleggingsinstelling zijn verschillende voorwaarden verbonden. Enkele belangrijke verschillen:

  • De fiscale beleggingsinstelling moet haar winst jaarlijks uitkeren aan de aandeelhouders, de vrijgestelde beleggingsinstelling kent deze verplichting niet.
  • De vrijgestelde beleggingsinstelling is niet aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting. De fiscale beleggingsinstelling moet wel aangifte doen, maar betaalt een tarief van 0%.
  • De vrijgestelde beleggingsinstelling heeft geen recht op de verrekening van Nederlandse of buitenlandse bronbelasting, de fiscale beleggingsinstelling wel.
  • Als een vrijgestelde beleggingsinstelling dividend uitkeert aan haar deelnemers, valt dit dividend niet onder de dividendbelasting. Over een dividenduitkering van de fiscale beleggingsinstelling moet u wel dividendbelasting inhouden.
  • De vrijgestelde beleggingsinstelling kent geen aandeelhoudersvereisten. De fiscale beleggingsinstelling kent wel specifieke aandeelhoudersvereisten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.