Vpb: verrekenen van verliezen

Een verlies uit een bepaald boekjaar wordt op 2 manieren verrekend:

 • Met de belastbare winst uit het voorgaande boekjaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd.
 • Met de winsten van volgende boekjaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd.

Eerst carry back, dan carry forward

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verrekent u het verlies met de winsten van de toekomstige jaren.

Vanaf 2022: nieuwe regels verliesverrekening

Voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 gelden nieuwe regels voor verliesverrekening.

Verliezen uit 2022 en later zijn onbeperkt voorwaarts verrekenbaar (carry forward). Dit geldt ook voor verliezen waarvan de boekjaren beginnen op 1 januari 2013 of later en die per eind 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn.

Er kan wel een maximum gelden voor het bedrag van de verrekening met winsten van de jaren 2022 en verder.

Is uw belastbare winst in 2022 of latere jaren € 1.000.000 of lager? Dan kunt u verliezen verrekenen tot maximaal het bedrag van uw belastbare winst.

Is uw belastbare winst in 2022 hoger dan € 1.000.000? Dan mag u in elk geval € 1.000.000 gebruiken voor verliesverrekening. Van de resterende winst mag u 50% gebruiken voor verliesverrekening.

Voorbeeld

 • Winst 2022: € 9.000.000.
 • Verlies 2021: € 7.000.000.
 • Van de winst 2022 mag u gebruiken voor verliesverrekening: € 1.000.000 + € 4.000.000 (50% van € 8.000.000) = € 5.000.000.
 • Uw belastbaar bedrag 2022 wordt dan € 9.000.000 - € 5.000.000 = € 4.000.000
 • Van het verlies 2021 blijft nog over: € 7.000.000 - € 5.000.000 = € 2.000.000.
  Dit verlies mag u verrekenen met de winsten van 2023 en verder.

Verlies 2022 verrekenen met winst 2021

Het maximum geldt ook als u een verlies uit 2022 verrekent met de winst van 2021. Voor de voorwaartse verrekening van een verlies van vóór 2021 met de winst uit 2021 geldt deze beperking niet.

Voorbeeld

 • Verlies 2022: € 9.000.000.
 • Winst 2021: € 7.000.000.
 • Verlies 2020: € 1.000.000.
 • Van de winst 2021 mag u gebruiken voor verliesverrekening: € 1.000.000 + € 3.000.000 (50% van € 6.000.000) = € 4.000.000.
 • Het verlies uit 2020 is volledig verrekend met de winst over 2021. Voor deze verliesverrekening geldt geen beperking.
 • De verliesverrekeningsruimte bedraagt € 4.000.000. Er is al een verlies uit 2020 verrekend van € 1.000.000. Hierdoor kan van het verlies uit 2022 maar een bedrag van € 3.000.000 worden verrekend met de winst over 2021.
 • Uw belastbaar bedrag 2021 wordt dan € 7.000.000 - € 1.000.0000 - € 3.000.000 = € 3.000.000.
 • Van het verlies 2022 blijft nog over: € 9.000.000 - € 3.000.000 = € 6.000.000.
  Dit verlies mag u verrekenen met de winsten over 2023 en verder.

Wanneer verliezen niet verrekenen?

In bepaalde situaties gelden speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen. U kunt bijvoorbeeld geen verliezen verrekenen in de volgende situaties:

Voorlopige verliesverrekening

Lijdt u in een jaar verlies? En wilt u dit verlies verrekenen met winst uit het voorgaande jaar? Dan hoeft u niet te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. Als u de aangifte indient, kunt u een schriftelijk verzoek om voorlopige verliesverrekening naar uw belastingkantoor sturen. Wij stellen dan de voorlopige verliesverrekening vast met een beschikking. Enkele voorwaarden die hierbij gelden:

 • U dient de aangifte in over het verliesjaar.
 • De aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend, moet definitief vaststaan.
 • Van het verlies dat u aangeeft, wordt maximaal 80% verrekend.

Bij het vaststellen van de aanslag over het verliesjaar, houden wij rekening met de eerdere voorlopige verliesverrekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.