Voordelen uit een gecontroleerd lichaam

Niet-uitgekeerde voordelen (onder meer rente, dividenden en royalty’s) uit een zogeheten gecontroleerd lichaam moet u optellen bij uw winst.

Wat is een gecontroleerd lichaam?

Er is sprake van een gecontroleerd lichaam als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

 • Het lichaam is gevestigd in een zogenoemde aangewezen staat.
 • U hebt, al dan niet samen met een gelieerd lichaam of gelieerde natuurlijk persoon, direct of indirect een belang in het lichaam waarvoor het volgende geldt:
  • Het belang bedraagt meer dan 50% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal én vertegenwoordigt meer dan 50% van de statutaire stemrechten.
  • Of het belang geeft recht op meer dan 50% van de winst.

Wat is een gelieerd lichaam of gelieerde persoon?

In dit verband is sprake van een gelieerd lichaam (of gelieerd natuurlijk persoon) als aan 1 van de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

 • Het gaat om een lichaam waarin u, direct of indirect, een belang hebt waarvoor het volgende geldt:
  • Het belang bedraagt ten minste 25% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van het lichaam én vertegenwoordigt ten minste 25% van de statutaire stemrechten in het lichaam.
  • Of het belang geeft recht op ten minste 25% van de winst van het lichaam.
 • Het gaat om een lichaam dat, of een natuurlijk persoon die, direct of indirect een belang heeft waarvoor het volgende geldt:
  • Het belang bedraagt van ten minste 25% de aandelen in uw nominaal gestorte kapitaal én vertegenwoordigt ten minste 25% van uw statutaire stemrechten.
  • Of het belang geeft recht op ten minste 25% van uw winst.

Wat is een aangewezen staat?

Een aangewezen staat is een staat die bij ministeriële regeling is aangewezen en die voldoet aan 1 van de volgende 2 voorwaarden:

 • Deze staat heft op 1 oktober van het vorige kalenderjaar geen winstbelasting of een winstbelasting met een tarief van minder dan 9%.
 • Deze staat is het vorige kalenderjaar opgenomen op een EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.

De Nederlandse lijst met aangewezen staten wijzigt elk jaar. U vindt de ministeriële regeling in de Staatscourant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.